Konference om sprogets betydning i sundhed

Hvornår skal vi tale om sygdom, give et trøstende ord eller blot være tavse? 
Konferencen "Ord kan fange eller frigøre" satte fokus på sprogets betydning i sundhedssektoren

Nationalt Netværk for Sundhedspædagogik i Patientuddannelse afholdte d. 26. september 2019 konferencen "Ord kan fange eller frigøre". Konferencen havde fokus på, hvordan vi bruger sproget og ordenes betydning i samtalen med og om mennesker i sygdomsforløb. 

Sundhedsprofessionelle, ledere og forskere på tværs af landets regioner og sektorer deltog på konferencen, som i alt rummede 200 deltagere. I plenum såvel som i workshops, fik deltagerne mulighed for at dele, skabe og drøfte, hvordan ny viden om emnet kan bruges i egen praksis. Fx kan patientens valg af metaforer bruges af den sundhedsprofessionelle til at skabe en bedre dialog og forståelse for patientens tanker og følelser.

Foruden individuelle workshops, kunne deltagerne nyde godt af oplæg fra supervisor og sygeplejerske Dorte Lund-Jacobsen, professor og direktør for det australske center for adfærdsforskning i diabetes Jane Speight, samt lektor på Københavns Universitet Maria Kristensen – alle med fokus på sprogets betydning og hvordan det aktivt kan bruges til at skabe værdi i samtalen med patienter og borgere.

Artikel: Så meget betyder dit sprog for patienten

Netværk skaber fremtidens sundhedspædagogik

Nationalt Netværk for Sundhedspædagogik i Patientuddannelse blev dannet i 2017 af initiativgruppen med ledere og medarbejdere fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden. Netværket består i dag af 200 medlemmer, som sammen med initiativgruppen har fokus på at skabe fremtidens sundhedspædagogik.

Margit Andersen, medlem af netværket og leder af Sundhedsfremme og Forebyggelse i Ikast-Brande kommune, fortæller "For mig har det været vigtigt, at man sætter fokus på sundhedspædagogik og at der kom et netværk, hvor det kunne dyrkes."

Forsknings- og evalueringsresultater peger på, at der altid er behov for at nytænke og styrke kommunikation og samarbejde med mennesker, der har helbredsmæssige udfordringer. I Nationalt Netværk for Sundhedspædagogik i Patientuddannelse deler vi med uformelle og involverende metoder de nyeste teorier, metoder og erfaringer inden for området, og skaber muligheder for erfaringsudveksling og samarbejde på tværs.


Du kan tilmelde dig netværket her og få information om fremtidige netværksmøder.Redaktør