Mænd er bagud når det gælder sundhed - og det bidrager til ulighed

​Region Hovedstaden sætter med den nye sundhedsaftale fokus på, at øge lighed i sundhed. Gennem kompetenceudvikling kan vi bidrage til at forbedre mænds sundhed. 

​Mænds middellevetid er ca. 4 år kortere end kvinders. Mænd rammes i større grad af kronisk sygdom (bl.a. kredsløbssygdomme, kræft, sygdomme i åndedræt m.v.), og de har en overdødelighed af stort set alle diagnoser. 

Årsagen er bl.a., at mænd går langt mindre til læge end kvinder, og de har en mere usund livsstil, når det gælder rygning, alkohol og mad samt en højere forekomst af overvægt. Desuden oplever flere mænd ensomhed. De sociale og kønsmæssige forhold spiller en stor rolle i arbejdet med at skabe øget lighed i sundhed.

Ekspert udtaler sig 

Formand for Forum for Mænds Sundhed og chefpsykolog Svend Aage Madsen viser i sin bog "Mænds sundhed og sygdomme", at der er stor overdødelighed blandt de dårligst stillede mænd og mænd med kort eller ingen uddannelse:

​"De 25% økonomisk dårligst stillede mænd lever 10 år kortere end de 25% bedst stillede mænd - og forskellene øges. De 25% økonomisk dårligst stillede mænd lever 13 år kortere end de bedst stillede kvinder. Mænd halter bagud med hensyn til uddannelse, og mænd med kort eller ingen uddannelse har en 7 år kortere middellevetid end mænd med lang uddannelse. 45% af de ufaglærte mænd er enlige, og enlige mænd lever omkring 7 år kortere end mænd i parforhold."
("Mænds sundhed og sygdomme",  Madsen 2014)

Mænds halter altså bagefter, når det gælder sundhed - og forskellene øges. Svend Aage Madsen udtrykker også at "kønsuligheden i f.eks. diabetes viser sig ved, at forekomsten hos mænd er 27% større end hos kvinder, men mænd har en dødelighed som er ca. 75% større end kvindernes. Ser man på kræft har mænd 7,5% større forekomst, men 34% større dødelighed".

Mange mænd har det svært i mødet med sundhedsvæsenet, især mænd med en kort uddannelse. Konsultationen med lægen er en udfordring, fordi mange mænd har vanskeligt ved at dele ud af bekymringer om helbredet på kort tid.

Der er generelle kønspsykologiske, sociale og samfundsmæssige forhold, der hænger sammen med mænds sundhed. Svend Aage Madsen skriver, at statistikker, kvantitative og kvalitative analyser og erfaringer fra praksis vist, at der er en række forhold, der er særlige for mænd, når det gælder sundhed og sygdomme. Således er der særlige behov hos mænd, som sundhedsvæsenet bør indrette sig efter. 

Sundhedsvæsenet skal tage hånd om udfordringerne

Forskning og praktiske erfaringer peger på, at der er kommunikative og sundhedspædagogiske udfordringer i forhold til mænds sundhed. Det er derfor relevant at undersøge nye veje for rekruttering og organisering af rehabilitering og patientuddannelse. Samtidig er der behov for at træne og udvikle kommunikative kompetencer og en sundhedspædagogisk tilgang, som i højere grad appellerer til de mandlige deltagere.

Den nye sundhedsaftale i Region Hovedstaden har som en af sine visioner, at skabe øget lighed i sundhed. Det indgår også som et af FN's 17 verdensmål: at reducere ulighed i sundhed. 

Kompetenceudvikling for læger og sundhedsprofessionelle

I Center for HR og Uddannelse ønsker vi at sætte fokus på, hvordan kompetenceudvikling kan medvirke til en forbedring af mænds sundhed og dermed bidrage til at implementere de overordnede politiske mål og visioner. 

Vi har derfor i samarbejde med Stig Sonne-Larsen, Praktiserende læge og Faglig koordinator i KAP-H, udviklet et kursus for læger i almen praksis og på hospitaler, der har fokus på kommunikation og samarbejde med mænd om sundhed og sygdom. 

Læs mere om kurset og tilmelding her

Desuden har vi i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra området og i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed udviklet et kursus, der er målrettet sundhedsprofessionelle, som underviser og vejleder mænd med kronisk sygdom og helbredsmæssige udfordringer. På kurset får deltagerne træning i konkrete værktøjer til at støtte- og kommunikere med mænd om sygdom. Det gælder både i forbindelse med planlægning af indhold og proces for rehabiliteringsforløb samt annoncering og rekruttering af mænd til patientuddannelse. 

Læs mere om kurset og tilmelding her

Begge kurser er uden deltagerbetaling for ansatte i almen praksis, kommuner og på hospitaler i Region Hovedstaden. 

 

Redaktør