Monitoreringsmodel som en del af audit metoden for tværsektoriel kompetenceudvikling

​Hvilken værdi skaber en tværsektoriel audit med monitoreringsmodel for auditdeltagerne fra den enkelte organisation og som ledelsesredskab? Se modellen nu og få snart svar på spørgsmålene her på siden. 

​Snart kan du finde svarene på ovenstående spørgsmål. Svarene er blandt andet baseret på en KOPA (Kompetencecenter for Patientoplevelser) evaluering af en nylig gennemført tværsektoriel audit med monitoreringsmodel for akutområdet i planområde Midt. Du kan læse evalueringen her.

Udviklingen og brugen af monitoreringsmodellen har været med til at sikre en fælles forståelse, afsæt og fastholdelse af det nødvendige fokus for auditten på tværs af sektorer. Den beskriver formål, mål og succeskriterier,  og deler processen op i før, under og efter audit. Samtidig benytter den sig af en løbende forbedringsmodel og er gennemsyret af IPLS (Interprofessionel Læring og Samarbejde) tankegangen. 

Du kan læse mere om auditkonceptet og projektet for akutområdet i planområde Midt her.

Redaktør