Nyt kursus styrker din evne til at lytte til borgeren

​Kurset Narrativ Medicin styrker sundhedsprofessionelles evne til at lytte opmærksomt til sygdomsfortællinger og forstå, hvad der er på spil i borgerens liv. "Narrativ forståelse kan bidrage til at frembringe bedre og mere reelle patientperspektiver", siger Morten Sodemann, overlæge og professor, OUH/SDU.

​Hvad går narrativ medicin ud på?

"Det drejer sig om at fremme en opmærksomhed på værdien af empati mellem behandler og patient. Narrativ medicin har også til formål at opbygge og fastholde en professionel nysgerrighed for de små, men vigtige nuancer og detaljer i patienters sygehistorier." (Anders Juhl Rasmussen)

Hvorfor er Narrativ Medicin vigtigt?

"Selv den bedste medicin virker ikke på den forkerte sygehistorie og narrativ forståelse kan bidrage til at frembringe bedre og mere reelle patientperspektiver." (Morten Sodemann).

"Ofte møder sundhedsprofessionelle patienter i krise, hvor patienterne ikke altid har ordet i deres magt, men er overmandet af ukendte følelser og reaktioner. De skjulte byrder bag sygdom og behandling, frygten for at miste magten over livet eller tabe førligheden eller angsten for at dø; alt det kan litteraturen hjælpe med at sætte ord på, når patienten ikke selv magter det." (Anders Juhl Rasmussen)

Hvad kommer jeg som sundhedsprofessionel til at gøre anderledes efter et kursus i narrativ medicin?

"Min erfaring er, at de patientfortællinger vi præsenterer gennem litteratur, vil skærpe motivationen til altid at søge at få hele patientens livsfortælling og dermed opnå redskaber til bedre og mere holdbare løsninger sammen med patienterne." (Morten Sodemann)

"Gennem færdigheder i kreativ skrivning gives sundhedsprofessionelle også en mulighed for at forholde sig til deres egne følelsesmæssige tilstande, til at identificere dem, sætte ord på og acceptere dem og i sidste ende minimere stress og udbrændthed." (Anders Juhl Rasmussen)

Kurset i Narrativ Medicin afholdes d. 1. april 2020 på Gentofte Hospital.


Redaktør