Region Hovedstaden underviste studerende i at samarbejde: ”Det har været en øjenåbner!”

​Hvordan gør man fremtidens sundhedsprofessionelle bedre til at samarbejde og have fokus på borgerens og patientens behov? På årets "Co-creation-dag" lærte undervisere fra Region Hovedstaden 150 studerende fra forskellige professioner, hvordan de kan bruge hinanden og inddrage borgere og patienter. Det gav de studerende mange refleksioner. 

​Konsulenterne Annette Winther Erichsen og Karen M. Buur fra Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse underviste virtuelt i at have fokus på borgeren og arbejde sammen på tværs af professioner. 

Af Berit Madsen

​"Som studerende tænker man ikke så meget over andre professioner. Vi har ikke indblik i, hvad hinanden laver."

Sådan fortæller Rebecca Mosegaard Rasmussen, tandplejerstuderende på Københavns Universitet. Hun er én af de 150 studerende, der deltog i årets "Co-creation-dag" den 22. oktober, sammen med studerende fra Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole og studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen på Diakonissestiftelsen.

Målet med co-creation-dagen er dels, at de studerende bliver bevidste om, hvordan de med deres egen profession kan bidrage ind i et fælles mål og med borger/patientens stemme i fokus. Dels at de får konkrete erfaringer med at arbejde sammen på tværs af professioner med fokus på borgeren og patienten. Kompetencer der, ifølge dekan på Københavns Professionshøjskole, Randi Brinckmann, er helt centrale hos fremtidige sundhedsprofessionelle:

"Når de studerende skal ud og udøve deres fagprofessionalitet, er en del af det at kunne samarbejde og have et kendskab til og blik for andre professioner. Hvis vi vil tage udgangspunkt i borgeren, kræver det, at vi tør lægge vores egen monofaglighed til side og spørge os selv: Hvad er det optimale for denne borger?"

Hvad er det fælles mål?

Det er tredje år, der afholdes "Co-creation-dag". I år bestod den af både oplæg, gruppearbejde og paneldebat, og blev afviklet virtuelt i et samarbejde mellem adjunkter fra Københavns Professionshøjskole, Københavns universitet og konsulenter og patientundervisere fra Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse. 

De 150 studerende blev undervist i Interprofessionel læring og samarbejde. En tilgang hvor de sundhedsprofessionelle lærer med-, af- og om hinanden for at skabe effektivt samarbejde og forbedre sundhedsydelserne. I tilgangen er det helt centralt, at borgeren/patienten og de pårørende inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere.

Konsulenterne Annette Winther Erichsen og Karen M. Buur fra Center for HR og Uddannelse, der underviste de studerende i Interprofessionel læring og samarbejde, forklarer, hvad tilgangen betyder i praksis:

"Det betyder at alle – både ergoterapeuten, sygeplejersken, diætisten og tandplejeren sætter sig sammen med borgeren og ser på, hvad er det fælles mål, og hvordan understøtter vi det? Vi begynder at lytte til, hvad de andre professioner kan byde ind med, og vi begynder at lære om hinanden og berige hinanden."

Netop det tværprofessionelle samarbejde er, ifølge dekan Randi Brinckmann, en problemstilling, sundhedsvæsenet har haft svært ved i mange år. Man dog på vej. På Københavns Professionshøjskole har de arbejdet med det i mange år, og de har bevæget sig fra et teoretisk plan til et mere praktisk plan, som co-creation-dagen er et eksempel på:

"For vi kan se, at det giver mere mening for de studerende, når de arbejder med en reel problemstilling med andre relevante professioner", siger Randi Brinckmann.

Kan gøre en forskel

Mange af de studerende på co-creation-dagen er i begyndelsen af deres studie, og det er helt essentielt, at de studerende møder hinanden tidligt på deres uddannelser, inden de bliver socialiseret ind i én bestemt profession.

"Det betyder meget for deres mindset, når de bliver opmærksomme på, at der findes alle de her fantastiske professioner, de skal samarbejde med om det fælles mål for borgeren", siger udviklingskonsulent Annette Winther Erichsen.

Netop dét at tale med studerende fra andre professioner gav en masse for tandplejerstuderende Rebecca Mosegaard Rasmussen:

"Det har været en øjenåbner, hvor vigtigt det er at arbejde sammen på tværs og bruge andres perspektiver. Og jeg vil helt sikkert tage kontakt til andre professioner i fremtiden." 

Ifølge dekan Randi Brinckmann er der stadig mange steder ude i praksis, hvor det at arbejde tværprofessionelt ikke er en integreret del af arbejdet. På Københavns Professionshøjskole tror de derfor på, at de kan være med til at gøre en forskel, hvis de studerende bliver klædt på til det.

"Vores studerende arbejder med det gennem hele uddannelsen. Faktisk svarer hele 86 procent af vores dimittender, at de mener, de har opnået gode tværprofessionelle kompetencer," siger Randi Brinckmann.

Borgeren er også en ekspert

Et af målene med co-creation-dagen er at de studerende bliver mere bevidste om at inddrage patienter og borgere.

"At det sidder i baghovedet på de studerende, når de kommer ud i praksis, og de tør stille spørgsmålet: Har vi tænkt på, om det nu også er dét, Fru Hansen vil?", siger uddannelseskonsulent Karen M. Buur.

På co-creation-dagen fortalte to patientundervisere fra Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse om livet med kronisk sygdom og hvor vigtigt, det er at blive inddraget. 
Den ene patientunderviser er Tina Blichfeldt. Hun er 52 år og har haft type1 diabetes, siden hun var seks. Hendes vigtigste budskab til de studerende er, at de skal finde frem til hvilken type person, de har siddende overfor sig.

"Det giver et tilpasset udgangspunkt for samtalen, og vi vil gerne betragtes som det individuelle menneske, vi er", siger Tina Blichfeldt.

Hun forklarer videre, at når en sundhedsfaglig møder en person med sygdom, er det begge parter, der udveksler specialistviden:

"Jeg er nemlig blevet specialist på min egen sygdom, da den følger mig 24/7. Derfor ved jeg også, hvad der fungerer for mig. Så ved at spørge mig, finder de sundhedsfaglige ud af, hvordan de kan hjælpe mig videre, og jeg bliver klædt bedre på til at mestre min diabetes", siger Tina Blichfeldt.

For tandplejerstuderende Rebecca Mosegaard Rasmussen gav aspektet om at inddrage borgere og patienter igen anledning til at reflektere over sin egen praksis:

"Jeg har fået en forståelse af, at patienterne kan føle sig tabte og uhørte i systemet, hvis de hele tiden skal forklare sig overfor nye sundhedsprofessionelle. Fremover vil jeg tænke mere over hvilken information, vi giver patienterne, og hvordan vi kan inddrage dem."   

Læs mere om patientundervisere

Læs mere om kursus i Interprofessionel læring og samarbejde for uddannelsesansvarlige

Redaktør