Terapeuter tager på virtuelle studiebesøg

​Projekt Brobyggende Terapeuter bruger studiebesøg til at forbedre samarbejdet mellem terapeuter i kommuner og på hospitaler. Men da corona har sat en stopper for de fysiske besøg, har de nu lavet et online forløb til ledere og medarbejdere. De opfordrer samtidig andre til at turde skifte kurs.  

​"Besøg din kollega på den anden side og vær med til at bygge bro og skab sammenhæng i genoptræningstræningsforløb".
Sådan har tilbuddet lydt for terapeuterne på Herlev-Gentofte Hospital og de ni tilknyttede kommuner de sidste par år i projekt "Brobyggende terapeuter". Projektet, der skal understøtte en tværgående samarbejdskultur, har haft så meget succes, at projektgruppen i 2020 søgte midler fra Region Hovedstadens BYG BRO pulje til at inkludere ledere i projektets målgruppe. Midlerne skal bidrage til, at lederne på hospitalet i og kommunerne bliver klædt på til at arbejde handlingsorienteret med de tværsektorielle udfordringer, som medarbejderne peger på, efter de har været på studiebesøg.
Men i en tid, hvor corona ikke tillader fysiske studiebesøg på tværs af sektorer, har projektet sadlet om og i stedet udviklet et tværsektorielt online læringsforløb for ledere og medarbejdere. Forløbet bliver skudt i gang i april, og projektgruppen glæder sig over, at aktiviteterne bliver holdt i live.

"Jeg ser det som en stor fordel, at vi på trods af corona, har fundet en måde, hvor vi kan lave noget tværsektorielt. Det er motiverende for vores medarbejdere, når vi forsøger at gøre ting bedre, og der sker udvikling", siger Birgitte Jakobsen, leder af træningsområdet Rudersdal kommune

Både fordele og begrænsninger

Konkret består det online læringsforløb af tre elementer: En hjemmeopgave for medarbejderne på hospitaler og i kommuner, et webinar for medarbejderne og et webinar for lederne.

I hjemmeopgaven skal medarbejderne arbejde med en selvvalgt tværsektoriel udfordring i genoptræningsforløb. På deres webinar drøfter de deres udfordringer og forslag til forbedringer. På webinaret for ledere arbejdes der med, hvordan løsningsforslagene kan implementeres.

I projektgruppen er der blik for, at dét at mødes virtuelt har nogle fordele: 

"Hvis vi skal mødes 20-30 mennesker, skal vi nærmest planlægge det et halvt år i forvejen, hvorimod det ikke kræver helt så meget at klemme en time eller halvanden ind virtuelt," siger Hanne Forbech Skall, ledende terapeut Herlev-Gentofte Hospital. 

Nogle medarbejdere vil måske endda foretrække at mødes virtuelt, mener Birgitte Jakobsen, leder af træningsområdet Rudersdal kommune, og uddyber:

"For medarbejdere, der er lidt mere tilbageholdende, er et virtuelt besøg måske lidt mere spiseligt, end at skulle ud og besøge en anden arbejdsplads i tre dage," 

På trods af nogle fordele ved det virtuelle møde, mener gruppen også, at det kan være forbundet med visse begrænsninger: 

"Dit læringsrum bliver anderledes, når du skifter perspektiv. Dét at møde fysisk op i nogle andre rammer, tage en kittel på og deltage i en træning sammen med en patient, gør meget for din forståelse af dens andens verden og af borgerens forløb", siger Mette Zimmer, leder af terapien, Tranehaven, Gentofte kommune.

Derudover kender mange af terapeuterne i de brobyggende forløb ikke hinanden i forvejen:

"Og når man ikke har siddet i et rum sammen, kan det opstå tvivl om "hvad mener hun, når hun siger det dér?", siger Hanne Forbech Skall, ledende terapeut Herlev-Gentofte Hospital.

Gruppen mener derfor, at den efter corona vil gå efter en model, der kombinerer fysiske og virtuelle møder. 

Acceptér du kan snuble

Det online læringsforløb i Brobyggende Terapeuter er udviklet i tæt samarbejde med konsulenterne Anette Lykke Nielson, Mette Davidsen og Nancy Klenz Jørgensen fra Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse. De har støttet den tværsektorielle ledergruppe i at se nye muligheder og tænke ud af boksen i, hvordan digitale læringsaktiviteter kan bruges til samarbejde og forbedringsarbejde.  

"Vi har givet dem faglige input til, hvordan nogle af læringselementerne fra de tværsektorielle studiebesøg kan lægges om og planlægges som digitale læringsaktiviteter samt hvordan et samlet læringsforløb kan tilrettelægges.

Både med fokus på de udfordringer, de har i praksis og i at implementere nye forbedringer i deres samarbejde og i borgernes genoptræning", siger uddannelseskonsulent Anette Lykke Nielson.

Og hjælpen har været afgørende for projektgruppen:

"Vi kunne ikke have gjort det uden konsulenterne fra Center for HR og Uddannelse. De har lavet en struktur for os, som vi har kunnet læne os på ad, så vi har følt os sikre til at kunne gøre det her", siger Mette Zimmer, leder af terapien, Tranehaven, Gentofte kommune.

Hun fortæller, at det gælder for samarbejdet generelt, at gruppen har fodret hinanden og inspireret hinanden til nye idéer:

"Så vi har komplimenteret hinandens faglige som personlige kompetencer, dermed spillet hinanden gode og forladt møder med god energi."

Mette Zimmer kommer samtidig med opfordring til andre, som overvejer at sadle om til det virtuelle:

"Bare gør det! Og acceptér, at du kan snuble, men så rejser du dig igen."

Redaktør