Vinder af lederprisen: "Vi skal turde gøre noget!"

​Region Hovedstadens Lederpris gik i år til en leder i både en kommune og på et hospital. Deres projekt "Nem Vej" har skabt bedre samarbejde på tværs. 

Leder af visitationen i Gladsaxe Kommune, Sofie Seemann, og projektleder for "Nem Vej", Anne Dalgaard. Foto: Jon Rytter.

​Når en ældre faldpatient bliver indskrevet på Akutmodtagelsen, mangler hospitalet ofte en masse information om patienten. Omvendt mangler kommunen ofte information fra hospitalet, når patienten bliver udskrevet igen. 

"Patienter på Akutmodtagelsen får ikke koden "Indlagt", og derfor sender kommunen ikke en indlæggelsesrapport. Derfor mangler hospitalet information om, hvilken type hjælp, disse patienter får, og om, der er særlige forhold. 
Så jeg blev inviteret ind til at deltage i et projekt, der handlede om at tale mere sammen," siger Sofie Seemann, Leder af visitationen i Gladsaxe Kommune. 

Projektet hedder "Nem Vej", og det skal skabe bedre samarbejde på tværs af sektorer, konkret mellem Akutmodtagelsen i Herlev og Gladsaxe Kommune.  Projektet udløste i november Region Hovedstadens Lederpris, som Sofie Seemann vandt sammen med Susanne Juul, Ledende oversygeplejeske ved Herlev og Gentofte Hospital Akutmodtagelse. Projektleder Anne Dalgaard har også en stor aktie i projektet.

Sådan fungerer Nem Vej: 

  • Hospitalet ringer på et direkte nummer til en sygeplejerske i kommunen.

  • Hvis kommunen kender patienten, fortæller de hvilken hjælp, patienten får. På den måde kan hospitalet sikre den bedste pleje og behandling af patienten under indlæggelsen.
  • Når patienten udskrives, ringer hospitalet igen til kommunen for at fortælle, hvad de har fundet ud af, og hvad kommunen bedst kan gøre for patienten i eget hjem, blandt andet omkring forebyggelse.
            Video om "Nem Vej"

Behov for fælles sprog

Ifølge Sofie Seemann går det ofte så stærkt med at få borgerne ind og ud af hospitalet, at det går ud over informationen. Hun efterspørger mere kommunikation sektorerne imellem: 

"Vi mangler forståelse for den virkelighed, vores samarbejdspartnere i kommunen eller på hospitalet står med. Vi savner at tale mere sammen om borgerne. At få et fælles sprog for, hvad borgeren har behov for.  På den måde får vi dem bedst muligt hjem, så vi undgår genindlæggelser", siger Sofie Seemann.

Hun opfordrer andre til at afprøve nye løsninger, uden at det bliver store, forkromede projekter:

"I Gladsaxe Kommune arbejder vi rigtig meget med prototyper, hvor vi afpørver noget bestemt over periode, evaluerer det, og holder op med at bruge det, hvis det ikke virker. Så vi skal turde gøre noget, og turde række ud for at prøve at finde nogle løsningsforslag". 

Redaktør