Seminar: Skab bedre sammenhæng i forløb

Hvordan skaber kompetenceudvikling bedre sammenhæng i forløb?  Hør resultaterne fra fem tværsektorielle projekter, få værktøjer til at sprede metoderne, og hør, hvordan du kan søge op til 75.000 til et projekt.

Fredag d. 24. januar mødtes 80 deltagere fra kommuner, regioner og almen praksis for at videndele om metoder og værktøjer til at skabe bedre sammenhæng i forløb på tværs af sektorer. 

Fem tværsektorielle projekter har afprøvet, hvordan kompetenceudvikling kan bidrage til at forbedre samarbejdet på tværs af sektorer. Idéen med seminaret var at få spredt de gode tiltag og gøre deltagerne klogere på, hvordan de kan få støtte til tværsektorielle projekter via BYG BRO puljen.

Program for dagen 

Hvad kan man bruge kompetenceudvikling til?
Jette Holtzmann, Sektionschef for Kompetenceudvikling, Center for HR og Uddannelse, Region Hovedstaden, lagde dagen ud med at byde velkommen og fortælle, hvad man kan bruge kompetenceudvikling til. To af hendes pointer var, at man med kompetenceudvikling kan

  • få ny viden ved at se på eller snakke med nogen som ved mere eller bedre
  • afprøve metoder og samarbejdsformer, der nedbryder siloer

Hvilke resultater er der skabt?
KOPA har evalueret de fem projekter, der har brugt forskellige metoder til kompetenceudvikling som et middel til at skabe bedre sammenhæng i forløb. Christine Enevoldsen Flink, Evalueringskonsulent, Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA), fremlagde resultater fra projekterne, som viste at

  • Det kan være en øjenåbner at se hinandens arbejde på tværs af sektorer, og med til at nedbryde forestillinger om hinanden.
  • Når man mødes face-to-face med sine samarbejdspartnere er det lettere at henvende sig en anden gang.
  • Når man har haft læring sammen, er det et godt fundament for at lave forbedringer.
  • At se borgerens forløb fra flere vinkler på én gang giver større viden om, hvad der sker i overgange. 

Se slides fra oplægget her

Evalueringsrapport 

Sæt turbo på vidensspredning! 
Majken Præstbro, relationschef, Center for Offentlig Innovation, lærte os, at det er en dyd at genbruge hinandens gode idéer, men at der skal to parter til at sprede dem - både dem der skal bruge idéern og dem, der har afprøvet den. Derfor har de udviklet spredningsguiden.

Ifølge Majken Præstbro er det en fordel, hvis man fortæller ærligt om både det, der gik godt, men også de udfordringer, man oplevede undervejs. Det de hos Center for Offentlig Innovation kalder for sølvtøj og vasketøj. 

Se slides fra oplægget her

Læs også Majken Præstbros råd: Sådan genbruger du andres gode idéer


Bazar
Efter oplæg fra Center for HR og Uddannelse, KOPA og Center for Offentlig Innovation kunne deltagerne gå rundt og høre om projekternes forskellige metoder og stille spørgsmål. Projekterne var:

"Kom godt hjem" - Samarbejdet mellem akutafdeling og kommuner

Tværsektorielle Audits om kommunale akutfunktioner

Brobyggende terapeuter

• Roadshows i almen praksis om Type 2 Diabetes og KOL

• Sammenhængende patient/borgerforløb


Redaktør