Om os i Tværsektoriel kompetenceudvikling

​Er du optaget af at skabe gode patientforløb, og har du brug for at få et endnu bedre samarbejde med dine kolleger?  Så har vi en række tilbud til dig i Tværsektoriel kompetenceudvikling

Når patienter og borgeres forløb går på tværs, skal dine kompetencer det også.  På vores kurser og i vores uddannelsesforløb får du derfor mulighed for at lære på tværs. På tværs af kommuner og hospitaler, på tværs af fagligheder og på tværs af gængse traditioner. Du har mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for flere forskellige områder.

I 2018 faciliterede vi omkring 25 kortere og længerevarende kurser, temadage og konferencer med i alt ca. 800 deltagere. Sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer og faggrupper har også adgang til vores digitale læringsmaterialer, der understøtter tværsektoriel kompetenceudvikling med fokus på kommunikation og samarbejde. 

Vi bidrager desuden til, at ledere og sundhedsprofessionelle gennemfører lokale udviklingsaktiviteter, som styrker brobyggende kompetencer på hospitaler og i kommuner. Aktiviteterne er finansieret med midler fra det vi kalder BYG BRO puljen, der administreres af Center for HR og Uddannelse.


På vores kurser og forløb kan du blandt andet lære om:

  • hvordan du inddrager borgere og patienter systematisk i deres forløb med fokus på, hvad der betyder noget for dem i deres hverdagsliv
  • hvordan du bruger din nysgerrighed på dine kollegers kompetencer: Hvad kan de? Hvad kan du? Hvordan kan I tilsammen gøre en forskel?
  • Hvordan du bygger bro til andre samarbejdspartnere og skaber løsninger til gavn for patienterne og borgerne

Vores kurser og uddannelsesforløb er kendetegnet ved innovation, læring tæt på og i praksis og altid med værdi for patienten og borgeren for øje.

Fokus på patienten

Patientens situation styrer forløbet - Sådan lyder  Region Hovedstadens politiske målsætning og den er helt central i de tilbud, der er i programmet. Et øget fokus på, at patienter og pårørende involveres og samarbejder med de sundhedsprofessionelle bør skinne igennem i det enkelte forløb.

Vi udvikler kompetencer på tværs

Programmet for tværsektoriel kompetenceudvikling består af en række (forskellige) tilbud om udvikling af kompetencer målrettet sundhedsprofessionelle, der arbejder på tværs af sektorer.  Vi tilbyder fx sundhedspædagogik for patientundervisere og udvikler og afprøver hele tiden nye tilbud.  

Sundhedsaftalen

CHRU arbejder løbende på at følge udviklingen i behovet for kompetenceudvikling i regi af Sundhedsaftalen.

Følgegruppen er nedsat for at kvalificere og understøtte udviklingen af programmets tilbud. Følgegruppen rådgiver, mens Center for HR og Uddannelse træffer beslutninger, leder og implementerer forløbene for kompetenceudvikling og nye tiltag i programmet.​ Der er 19 medlemmer i følgegruppen, som er udpeget af samordningsudvalgene. ​

Find kontaktdata på medlemmerne af følgegruppen:
Redaktør