Samfundsmæssige gevinster ved opkvalificering af unge uden uddannelse

​Læs analyse om gevinster ved at få flere ufaglærte unge i gang med en erhvervsuddannelse.

Analysen viser, at de offentlige finanser forbedres med 160-200.000 kr. pr. år, hver
gang en ung ufaglært kontanthjælpsmodtager i stedet kommer i faglært beskæftigelse. 

Den samlede effekt af at løfte unge ufaglærte til faglært beskæftigelse i stedet for at være på kontanthjælp er omkring 1 mio. kr., når man ser på en 10-årig periode og tager højde for uddannelsesomkostninger.

Hvis uddannelsen fuldføres via skolepraktik, er gevinsten 0,8-1,1 mio. kr. afhængig
af uddannelsesomkostningernes størrelse, mens gevinsten er op til 1,3 mio. kr., hvis uddannelsen fuldføres i praktik i en virksomhed.

Undersøgelsen er gennemført af Region Hovedstaden i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Redaktør