Region Hovedstadens EU-kontorer

​​Region Hovedstaden er involveret i to selvstændige, men tæt samarbejdende EU-kontorer: creoDK og Copenhagen EU Office, hvor der er ​fokus på bl.a. forskning, udvikling af kommuner og regioner og adgang til netværk​ og marked for små og mellemstore virksomheder.​ Partnerne bag de to kontorer arbejder på en sammenlægning af de to kontorer med virkning fra 1. januar 2017.

creoDK

creoDK er Københavns Universitets, DTU's, CBS' og Region Hovedstadens fælles EU-forskningskontor i Bruxelles.

creoDK’s mål er at sikre partnernes engagement i EU’s forsknings- og innovationsdagsorden, facilitere forsknings- og innovationsnetværk for partnerne og bidrage til opkvalificering af forskeres og forskningsrådgiveres internationale kompetencer.

Kontoret arbejder med interessevaretagelse over for EU-systemet, sikrer ekspertindflydelse og bruger sin placering i Bruxelles til at skabe synlighed, opbygge alliancer og indhente information, så partnernes forsknings- og innovationsmiljøer har bedre mulighederne for hjemtag fra Horizon 2020. Kontorets årlige budget er på 4,5 mio. kr.

Kontoret har i sin levetid bidraget til grundlaget for projektfinansiering på 135 mio. kr. og creoDK-partnerskabet står for over 40 % af det danske hjemtag fra EU’s forsknings- og innovationsprogrammer. 

Læs mere  om creoDK

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office er etableret i 2014 og er en fælles satsning mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. EU-kontoret hjælper kommunerne og regionen med at skaffe penge til udviklingsprojekter gennem deltagelse i EU-projekter inden for sund vækst, grøn vækst og mobilitet. Kontoret hjælper også små og mellemstore  virksomheder med at få lettere adgang til europæiske netværk og opnå støtte til udvikling af deres virksomhed.

Kontoret har et budget på 8 mio. kr. (2016) ligeligt fordelt mellem region og kommuner.  Kontoret ledes af en politisk udpeget bestyrelse med repræsentanter fra region, kommuner og erhvervsliv. Bestyrelsesformand er viceborgmester Jannich Petersen, Gribskov Kommune, og næstformand er regionsrådsmedlem Marianne Stendell. 

Begge kontorer ledes af Birgitte Wederking og har i alt 13  medarbejdere (heraf to praktikanter), hvoraf to harbase på regionsgården i Hillerød.

Læs mere om Copenhagen EU Office

EU-kontorerne har sammen med Malmø Stads EU-kontor etableret et kontorfællesskab i Nordic House, Rue Luxembourg i Bruxelles.

 


 

Redaktør