Samarbejde med Kina

​Med Region Hovedstadens Kina-indsats udvikler vi en internationalt orienteret metropol, der tilbyder vores virksomheder gode eksportmuligheder, og som er så attraktiv, at kinesiske investorer, virksomheder, turister og talenter vælger at komme hertil fremfor til vores konkurrent-metropoler.

Klik her for Region Hovedstadens engelske Kina-side med en uddybende beskrivelse af samarbejdet (åbner i nyt vindue).

​​

​Jiangsu Provinsen – et stærk​t kort ved Shanghai

Platformen for vores Kina-arbejde er en samar​bejdsaftale med Jiangsu Provinsen fra 2013​. Jiangsu er en stærk og udviklingsorienteret provins med et indbyggertal svarende til Tysklands (77 mio.), et højtuddannelses- og forskningsniveau, store udenlandske investeringer og en velstående befolkning. Provinsen ligger i det østlige Kina ud til Det Gule Hav og som nordlig nabo til Shanghai. Nanjing med 8 mio. indbyggere er provins-hovedstad.

Læs ​mere om Region Hovedstadens aktuelle Kina-aktiviteter og samarbejdsaftaler med Jiangsu her. 

Regionens internationale kompete​​ncer inden for jordrensning i spil

Vi sætter vores egne, organisationsinterne ressourcer og kompetencer i spil for at støtte erhvervsudviklingen i regionen. Jordoprensning er et godt eksempel. Her har vi sammen med Bycirklen, der består af (Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner og Danish Soil Partnership) skabt hul igennem for danske virksomheder. Danish Soil Partnership holder vi formandsskabet i,  sekretariatsbetjening varetages af Danske Regioner og  medlemmer er danske virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Vi vil kopiere det gode, mangeårige, danske samarbejde om verdensførende løsninger for jordforurening i Kina. Vi bygger samarbejdet op om millionbyen Wuxi i Jiangsu. Perspektivet er at brede det det ud til  hele Jiangsu Provinsen, og fra april 2016 skal CLEAN i samarbejde med Region Hovedstaden og en række private virksomheder udvikle kommercielle projekter i Jiangsu. 

Læs mere om Region Hovedstadens samarbejdsaftaler på jordområdet her. 

'Danish-Chinese Hospit​​al Partnership' er en platform for sundhedssamarbejdet med Jiangsu

Drift og udvikling af hospitalssektoren er regionernes helt store opgave. Der er mange muligheder for at arbejde med Kina om hospitalssektoren, der samtidig har et erhvervspotentiale for vores virksomheder. Eksempelvis er vi i gang med at bygge supersygehuse. Kina skal de næste år opføre ca. 20.000 hospitaler og sundhedshuse. Det vil vores virksomheder gerne hjælpe med. Vi har etableret  et samarbejde med Udenrigsministeriet og Sundhedsministeriet om denne indsats, som vi kalder, 'Danish-Chinese Hospital Partnership'.

Copenhagen Healthtech Cluster løfter den kommercielle del af sundhedssamarbejdet til gavn for regionens virksomheder

Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) er operatør på implementeringen af den kommercielle del sundhedssamarbejdet Jiangsu myndighederne. CHC arbejder for at skabe offentlig-private eksportinitiativer og kommercialisere Region Hovedstadens viden. Bl.a. arbejder CHC med at sælge løsninger  til Jiangsu indenfor træning af læger, rehabilitering og ældreplejeløsninger.  Læs mere om arbejdet her. 

Vi støtter regionale Kina-sats​ninger

Vi har et tæt samarbejde med andre, regionale aktører om Kina-arbejdet. Vi finansierer 'Sourcing China'-fremstødet i Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.​​ Her arbejder teams målrettet på det kinesiske marked. Et professionelt modtageapparat "one point entry" er etableret, hvor de mange kinesiske delegationer til regionen får en​​ kompetent behandling. Det er vores mål at blive bedre til at udnytte de kommercielle muligheder, som besøgene åbner op for. "Innovation House China Denmark" er Region Hovedstadens seneste tiltag for at undersøtte dansk-kinesiske forretningsforbindelser og investeringer.

Klik her for at besøge "Innovation House China-Denmark" hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Klik her for at besøg​e den kinesiske hjemmeside for Copenhagen Capacity (åbner i nyt vindue).​


 

Redaktør