Samarbejde fra Hamborg til Skåne

STRING (Southwestern Baltic Sea Transregional Area Inventing New Geography) er et politisk samarbejde mellem regionale aktører i Nordtyskland, Danmark og Sydsverige. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Partnerne bag samarbejdet er delstaterne Hamborg og Slesvig-Holsten fra Tyskland, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune såvel som Region Skåne fra Sverige. Aktørerne arbejder sammen for at fremme fælles interesser, iværksætte grænseoverskridende initiativer og styrke den regionale udvikling i STRING-korridoren.

Samarbejdet er en suc​ceshistorie

STRING begyndte som INTERREG projekt med fokus på etableringen af en ny fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland i 1999.


STRING partnerne etablerede et fælles sekretariat i 2011, efter at Danmark og Tyskland var blevet enige om den nye Femernbælt-forbindelse. Region Hovedstaden arbejder sammen med partnerne for, at den nye infrastruktur bruges som udgangspunkt for at udvikle den grænseoverskridende STRING-korridor til et europæisk kraftcenter for grøn vækst og bæredygtighed.​ 

Mere end in​​frastruktur

Ud over samarbejdet om infrastruktur er partnerne fælles om at tage initiativer på områderne turisme og kultur, forskning, grøn vækst og afskaffelse af grænsebarrierer. Til dette formål gennemfører STRING analyser, udarbejder politiske anbefalinger og igangsætter konkrete projekter relateret til disse policy-områder.

http://www.stringnetwork.org/

Redaktør