​​​​​​​​

Internationalisering

Vores satsning på internationalisering skal skabe vækst gennem tiltrækning af udenlandsk kapital, virksomheder og talent, øget eksport til bl.a. Kina og vores europæiske naboer, samt adgang til forskningsmidler og internationalt forskningssamarbejde.   

I The Greater Copenhagen & Skåne Committee formaliseres samarbejdet mellem regioner og kommuner i Østdanmark og Skåne med politisk fokus på at skabe vækst og erhvervsudvikling. Greater Copenhagen  giver regionen international kritisk masse.

Aftalerne om Femernbælt-forbindelsen og en korridor fra Hamborg til Skåne understøtter målsætning om vækst og erhvervsudvikling.​