Formål med projektet i 2015-2018

​Der er nu omtrent et år tilbage af det treårige Projekt praktik på store byggerier. Projektet er et samarbejde mellem otte erhvervsskoler på Sjælland (der udbyder byggeanlægsfag), Dansk Byggeri, 3F samt Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Det overordnede formål med projektet er, at udnytte praktikpladspotentialerne på byggeanlægsprojekter via strategiske bygherrepartnerskaber.
 
Ambitionen med projektet, at:
  • Samarbejde med bygherrer og byggevirksomheder om praktikpladser såvel som tiltrækning af flere elever til erhvervsuddannelserne. Herunder information om praktik, erhvervsuddannelser og jobmuligheder i byggebranchen
  • Guide og servicere bygherrer så både uddannelsesklausuler og frivilligt orienterede modeller resulterer i flest mulige praktikpladser
  • Systematisk opdyrke og konkret følge op på praktikpladspotentialet blandt alle byggevirksomheder, der arbejder på partnerskabsbyggepladserne. Herunder fungere som én indgang for bygherre såvel som virksomheder
  • Samle samt dele erfaringer, viden og værktøjer, som projektet generer
  • Anvende og videreudvikle partnerskabsmetoden i projektets levetid

Her kan du se projektets visitkort/folder
Folder til Praktik på store byggerier 2018.pdf

Link til Region Sjællands hjemmeside

Redaktør