Sådan arbejder vi

Praktikpladsenheden understøtter systematisk opfølgning af praktikpladsindsatser og udvikler nye metoder til at sikre tilstrækkeligt faglært arbejdskraft i hovedstadsregionen i fremtiden ved at realisere det uudnyttede praktikpladspotentiale.

Praktikpladsenheden arbejder aktuelt ad tre hovedspor i et samarbejde med erhvervsskolerne:

  • Screening af potentiale for nye praktikpladser i virksomheder i hovedstadsregionen og realisering af potentialet gennem indgåelse af aftaler om praktikpladser mellem elev/lærling og virksomhed
  • Realisering af ekstra praktikpladser i Projekt Praktik på store byggerier på Sjælland og i Hovedstaden, herunder Region Hovedstadens egne hospitalsbyggerier, gennem brugen af sociale klausuler og indgåelse af frivillige aftaler
  • Realisering af ekstra praktikpladser i Region Hovedstadens egen organisation

Desuden samarbejde den regionale praktikpladsenhed med Fremtidens Maritime Håndværker om at realisere praktikpladspotentialet i de maritime erhverv.

 

Praktikpladsenheden samarbejder med Copenhagen Skills og centrale aktører om kampagner og tiltag, der kan sikre, at de unge vælger de uddannelser, hvor virksomhederne har en efterspørgsel efter faglært arbejdskraft.

Her kan du læse mere om Skills

 

Redaktør