Analyser og Rapporter om Smart Vækst

Smart Vækst  indsatser i Greater Copenhagen foregår i tæt samarbejde med kommuner, virksomheder og andre centrale aktører på området. Læs analyser og rapporter om området her.

Analyser og rapporter om smart vækst området

​Greater Copenhagen Wifi og Tidsvarende Mobil- Bredbåndsdækning

Rapporten omhandler Region Hovedstadens arbejde med at etablere en mere sammenhængende og moderne digital infrastruktur, der kan lægge grobund for innovation og vækst, samt styrke mulighederne for at løse samfundsudfordringer med løsninger baseret på intelligent teknologi.


Behovsanalyse for et Fælles Data Hub og Kompetencecenter – Vejen til Styrket Digital Byudvikling i Greater Copenhagen

Behovsanalysen er en del af Region Hovedstadens indsats for at udvikle et fælles kommunalt-regionalt data hub og kompetencecenter. Formålet med rapporten er at identificere kommunernes parathed, behov og udviklingspotentiale i forhold til det videre udviklingsarbejde baseret på digitalisering, data og intelligente løsninger. En væsentlig del af udviklingen og implementeringen af datadrevne samfundsløsninger, indebærer at styrke samarbejdet mellem virksomheder, vidensinstitutioner og kommuner. Derfor identificerer behovsanalysen også hvilke behov, der er nødvendige at adressere i forhold til hovedstadsregionens virksomheder og vidensinstitutioner.


Kortlægning af Hovedstadsregionens Smart City Kompetencer og Initiativer

Rapporten er udarbejdet af CLEAN og Gate 21, og giver en introduktion til Smart City konceptet i en regional kontekst. Introduktionen omfatter en kortlægning af aktør-landskabet og specifikke initiativer samt kompetencer, der understøtter udviklingen på Smart City-området. På den måde giver rapporten et godt øjebliksbilleder, der samtidig fremhæver en forståelse af de regionale kompetencer inden for digitaliseringsfeltet.


Redaktør