Hvordan skal hovedstadsregionen udvikles

Region Hovedstaden har inviteret alle – borgere, kommuner og samarbejdspartnere – til at komme med forslag til den nye regionale​ vækst- og udviklingsstrategi. Nu er høringsperioden afsluttet

Hele Danmarks vækstmotor

Hovedstadsregionen er hele Danmarks vækstmotor – og det forpligter. Det er her, der bliver skabt flest nye arbejdspladser. Det er også her, vi skaber mere end en tredjedel af Danmarks velstand i form af BNP.  
 
Regionsrådet i Region Hovedstaden har sammen med Vækstforum Hovedstaden nu udarbejdet en regional vækst- og udviklingsstrategi,  kaldet ReVUS.  

Forslaget er udarbejdet i dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere.

Høringssvar indgår i de politiske drøftelser

Region Hovedstaden har inviteret alle – borgere, kommuner og samarbejdspartnere – til at komme med forslag til den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi. Høringen foregik i perioden 24. april til 19 juni. 

Der har været stor interesse for høringen, hvor 23 ud af hovedstadsregionens 29 kommuner indsendte svar. I alt modtog Region Hovedstaden 72 høringssvar fra blandt andet borgere, virksomheder, universiteter, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer. 

Høringssvarene vil nu indgå i de politiske drøftelser frem mod vedtagelsen af den endelige udgave af den regionale vækst og udviklingsstrategi i oktober 2015. Efter den politiske behandling vil det samlede høringsmateriale være tilgængeligt her på siden.

Du kan se, hvem der har indsendt høringssvar og hente alle høringssvar her:

​​Til gavn for regionen, men også for hele Danmark

Med vores nye strategi sætter vi turbo på vækstmotoren. Vi har lavet en kort og fokuseret strategi med konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne. Det gavner os, der bor og lever her i regionen, det gavner alle danskere – og det gavner Danmark ude i verden. 

ReVUS tager udgangspunkt i Hovedstadens ambitiøse vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Sammen med vore centrale samarbejdsparter vil vi foretage fokuserede investeringer inden for trafik og uddannelse samt de fire væksttemaer grøn, sund, smart og kreativ vækst.

Hent materiale

Regionsrådsformanden Sophie Hæstorp-Andersen har i høringsperioden inviteret borgere og erhvervsliv til to dialogarrangementer, hvor de kunne komme med deres holdninger og forslag til, hvordan vi udvikler vores region og skaber vækst, beskæftigelse og høj livskvalitet. 

Læs mere om arrangementerne og de gode input ved at downloade opsamlingen fra de to arrangementer: 

Se også selve høringsmaterialet:

For flere oplysninger kont​akt venligst:

Redaktør