Regional vækst og udvikling

Regional udviklingsstrategi

Regionsrådet har i efteråret 2018 igangsat arbejdet med formuleringen af en regional udviklingsstrategi. Med afsæt i regionens opgaver inden for bl.a. trafik, uddannelse og miljø, vil strategien fokusere på, hvordan Region Hovedstaden i partnerskab med andre vil arbejde for, at metropolregionen også i fremtiden er et attraktivt sted for borgere og erhvervsliv. Et udkast til strategien forventes i offentlig høring i foråret 2020.

Smart Vækst i Greater Copenhagen

Region Hovedstaden har en vision om at udvikle fremtidens smarte region, hvor digitale indsatser bidrager til en grøn og innovativ region med høj vækst og livskvalitet. Vi arbejder målrettet med intelligente teknologiske og brugerdrevne løsninger for at skabe attraktive digitale erhvervs- og vækstmuligheder, tilvejebringe innovative løsninger, til gavn for borgere og virksomheder i Greater Copenhagen.

Redaktør