​​​​​

Høringen af den Regionale Udviklingsstrategi for 2020-2023

Høringen er afsluttet. Tak for de over 100 bidrag til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

En region for den næste generation

Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi 'En region for den næste generation', som var i offentlig høring frem til den 27. april 2020.

Strategien er Region Hovedstadens bud på, hvordan vi kan bidrage til et bæredygtigt samfund og sætte rammerne for, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv – både nu og i fremtiden.

Strategien tager afsæt i regionens opgaver inden for regional udvikling; Miljø, uddannelse og kollektiv trafik, men omhandler også andre områder, der har betydning for hovedstadsregionens udvikling.

Endelig er strategien en invitation til et bredt samarbejde med kommuner og andre relevante aktører om hovedstadsregionens fremtidige udvikling. Partnerskaber er – sammen med en innovativ tankegang og et internationalt udsyn – centralt for, at hovedstadsregionen forbliver en ansvarsfuld, grøn og innovativ region, med høj vækst og livskvalitet.

KORT OM STRATEGIEN

Strategien er bygget op om fire strategispor og tre tværgående temaer, og har FN's verdensmål som pejlemærke.

Strategispor:

  • Klima og miljø i balance
  • Uddannelse og kompetencer til fremtiden
  • Effektiv og bæredygtig mobilitet
  • Nye muligheder for et sundt liv

Tværgående temaer:

  • Partnerskaber
  • Innovation
  • Internationalisering

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Regional Udvikling

Redaktør