Regional udviklingsstrategi

Kom med dit bidrag til Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi

​​​​​

En region for den næste generation

Høringen af udkastet til regional udviklingsstrategi blev forlænget med 4 uger frem til den 27. april 2020 på grund af udbruddet af Corona virus.

Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi 'En region for den næste generation', som var i offentlig høring frem til den 27. april 2020.

Strategien er Region Hovedstadens bud på, hvordan vi kan bidrage til et bæredygtigt samfund og sætte rammerne for, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv – både nu og i fremtiden.

Strategien tager afsæt i regionens opgaver inden for regional udvikling; Miljø, uddannelse og kollektiv trafik, men omhandler også andre områder, der har betydning for hovedstadsregionens udvikling.

Endelig er strategien en invitation til et bredt samarbejde med kommuner og andre relevante aktører om hovedstadsregionens fremtidige udvikling. Partnerskaber er – sammen med en innovativ tankegang og et internationalt udsyn – centralt for, at hovedstadsregionen forbliver en ansvarsfuld, grøn og innovativ region, med høj vækst og livskvalitet.

KORT OM STRATEGIEN

Strategien er bygget op om fire strategispor og tre tværgående temaer, og har FN's verdensmål som pejlemærke.

Strategispor:

  • Klima og miljø i balance
  • Uddannelse og kompetencer til fremtiden
  • Effektiv og bæredygtig mobilitet
  • Nye muligheder for et sundt liv

Tværgående temaer:

  • Partnerskaber
  • Innovation
  • Internationalisering

Strategien forventes vedtaget den 23. juni 2020

Høring

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Regional Udvikling eller til chefkonsulent Lene Jermiin

Redaktør