Regional udviklingsstrategi

​​​​​

Regionsrådet har i efteråret 2018 igangsat arbejdet med formuleringen af en regional udviklingsstrategi. Med afsæt i regionens opgaver inden for bl.a. trafik, uddannelse og miljø, vil strategien fokusere på, hvordan Region Hovedstaden i partnerskab med andre vil arbejde for, at metropolregionen også i fremtiden er et attraktivt sted for borgere og erhvervsliv.

Et udkast til strategien forventes i offentlig høring i foråret 2020.

Redaktør