​​

Hvem henvender kurset sig til

Kurset henvender sig til borgere, som har fået et kørselsforbud, en betinget eller en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Frakendelsestyper

Kørs​​elsforbud:

Du har fået inddraget kørekortet, men kan få det igen, når du har været oppe til kontrollerende teori- og praktisk køreprøve. Kørselsforbud gives til nye billister, som har haft kørekort i mindre end 3 år. 

Betin​get frakendelse:

Du har ikke fået inddraget dit kørekort, men skal inden for 6 måneder have været oppe til kontrollerende teori- og praktisk prøve. 

Ubetin​​get frakendelse:

Du har fået inddraget kørekortet, og må derfor ikke køre bil i 3 år eller mere.

Vær opmærksom på, at hvis du har fået en ubetinget frakendelse, må du tidligst begynde på et ANT-kursus 3 måneder før frakendelsesperiodens udløb.

 

Hvis du har spørgsmål til din frakendelse, kan du rette henvendelse til politiet eller til ANT-administrationen.

Redaktør