​​​​​​​​​​​

Regionalt cykelregnskab

I regionens cykelregnskab kan du få overblik over hvem, der cykler og ikke cykler – og hvorfor. Du kan også se, hvilken betydning det har for sundhed, klima, miljø og trængsel.

Det regionale cykelregnskab tager temperaturen på regionens cykelforhold og cykelkultur. Cykling er godt for både sundheden og klimaet. Det regionale cykelregnskab skal være med til at få flere til at cykle. 

Det første regionale cykelregnskab blev udarbejdet i 2014 og er sidenhen blevet udgivet ca. hvert 3. år. I 2015 udarbejdede Region Hovedstaden en supplerende benchmarking, som sætter lup på hvad der driver de store geografiske forskelle med hensyn til, hvor meget borgerne cykler. 

Det nyeste regionale cykelregnskab, Cykelregnskab 2020, er nu tilgængeligt.

Cykelregnskab 2020:


Region Hovedstadens nye interaktive cykelregnskab præsenteres i en online dash board løsning. 
Her visualiseres cykeldata overskueligt i grafer og nøgletal, hvor brugerne selv ved hjælp af en række filtre kan vælge, hvad de vil se. Cykelregnskabet viser cykeludviklingen og visualiserer alt fra transportmønstre, cykeltællinger og spørgeskemaundersøgelser til beregnede sundhedsgevinster og klimafordele som følge af cykling i regionen.

Cykelregnskabet henvender sig til cykel- og mobilitetsplanlæggere i regioner og kommuner, politikere, borgere samt andre interessenter​. 

Cykelregnska​​b 2016:


- Se den korte version af Regionalt Cykelregnskab 2016

- Se baggrundsrapporten af Regionalt Cykelregnskab 2016

- ENGLISH - Regional Cycling Report 2016

Cykelregnskab 2014:

Redaktør