Letbanen som byudviklings- og vækstdriver

​Letbanen i Ring 3 rummer potentiale til at blive en ny og markant regional vækstdriver, der både skaber nye transportknudepunkter og udviklingsmuligheder i de byområder, den passerer.

Hovedstadens Letbane medfører private investeringer for 32 mia. kr. viser opdateret Incentive Analyse (september 2017)

Det by- og erhvervsstrategiske samarbejde LOOP CITY, som består af de ti kommuner langs ring 3 og Region Hovedstaden, har taget initiativ til at få en beregning af konsulenthuset Incentive, som viser den samfundsøkonomiske betydning af Hovedstadens Letbane. Letbanen forventes at tiltrække mindst 32 mia. kroner i private investeringer, skabe 36.500 arbejdspladser og tiltrække 32.000 nye borgere. Hovedstadens Letbane skaber en længe ventet sammenhængende kollektiv trafikforbindelse i Storkøbenhavn, som både trækker massive investeringer og nye arbejdspladser til omegnskommunerne.

Læs Investeringsanalyse - Loop City (Incentive)

Redaktør