Fakta om Letbanen langs Ring 3

​Bliv klogere om letbanens økonomi, samfundsgevinster og den politiske proces.

​Udredningen om letbanen langs Ring 3

Udredningen kortlægger potentialet i en letbane langs Ring 3, der vil binde regionen sammen på tværs fra Lundtofte til Ishøj. Letbanen vil få et større passagergrundlag end kystbanen og bidrage til at skabe vækst i hovedstadsreg​ionen, konkluderer udredningen.

Hent resume af udredningen Letbane på Ring 3
Se hele ud​redningen Letbane på Ring 3


Fakta om letbanen langs Ring 3

Derfor skal Hovedstaden have en letbane

Et stigende befolkingstall, 18 mio timer spilt på at sidde i kø der frem mod 2025 vil være fordoblet og kræve samfundsudgifter på 4 mia. kr. årligt, er nogle af grundene til at Hovedstaden investerer i ny letbane.

Hovedstadens letbane - en samfundsmæssig gevinst

Læs om letbanen der er det største og mest visionære projekt til at skabe vækst og udvikling siden Fingerplanen og S-tog-nettet.

Hovedstadens Letbane er på vej

Læs om den 28 km lange letbane med 29 stationer fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj i syd.  

Hovedstadens økonomi i forbindelse med letbanen

Se Region Hovedstadens samlede anlægsomkostninger, driftsrelaterede anlægsomkostninger og forventede årlige driftsomkostninger fra ibrugtagning.

Ændrede forudsætninger for letbanens samfundsøkonomiske beregninger

Copenhagen Economics har i januar 2018 vurderet om den samfundsøkonomiske beregning af Hovedstadens Letbane fra 2013 stadig er retvisende.


Redaktør