Luft- og støjforurening i hovedstadsregionen

​Hvor plaget er hovedstadsregionen af luftforurening og trafikstøj? Hvor stammer forureningen fra, hvad betyder det for regionens borgere og hvor kan man sætte ind for at begrænse den?

Det har ingeniørfirmaet COWI og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet undersøgt.


DCE har lavet dels af en kortlægning af effekter på både helbred og miljø af luftforureningen i regionen, dels et katalog over mulige virkemidler og deres effekter. Tilsvarende har COWI kortlagt støjforurening og udarbejdet et virkemiddelkatalog for at reducere støjforurening. Konklusionerne er sammenfattet i hovedrapporten.


Der har været nedsat en referencegruppe med ekspertise på området, herunder:
Miljøstyrelsen, Det økologiske Råd, Dansk Miljøteknologi, Kræftens bekæmpelse, Delta, Københavns Universitet, Københavns Kommune og Gate 21.

Læs here rapporten om Luft- og støjforurening i hovedstadsregionen.

 

Redaktør