Regionsrådets beslutninger om letbanen

​Her kan du følge med i hvor langt letbanen er i den politiske process i Regionen

 16. juni 2015, sag nr. 9

Regionsrådet godkender dispositionsforslaget for letbanen i Ring 3 med regionens bemærkninger


16. juni 2015, sag nr. 10

Regionsrådet godkender at tage VVM-redegørelsen til efterretning og godkender regionens samlede bemærkninger af teknisk karakter


16. juni 2015, sag nr. 11

Regionsrådet godkender Hovedstadens Letbanes anbefaling af ændret udbudsstrategi og fremrykning af anlægsomkostninger


19. august 2014, sag nr. 7

Regionsrådet giver regionsrådsformanden mandat til at indgå aftale om ændring af linjeføring og ekstra station på DTU-området

4. februar 2014, sag nr. 4

Regionsrådet godkender stiftelsen af selskabet Ring 3 Letbane I/S, der skal bygge letbanen

18. juni 2​013, sag nr. 34

Regionsrå​det udpeger repræsentanter til midlertidig bestyrelse letbanen langs Ring 3

16. april 2013, sag nr. 3

Regionsrådet godkender forslag til principaftale og høring om letbanen langs Ring 3. Udredningen om letbane i Ring 3 godkendes som grundlag for lovgivning om letbanen og etablering af den

5. februar 2013, sag nr. 24

Orientering til regionsrådet om status og fremdrift af projektet Letbaneprojektet i Ring 3. Sagen er en fortrolig orienteringssag.

 

11. december 2012, sag nr. 34

Orientering til regionsrådet om status og fremdrift af projektet Letbaneprojektet i Ring 3. Sagen er en fortrolig aftalesag.

22. maj 2012, sag nr. 7

Linjeføring og stationer for letbanen langs Ring 3 fastlægges af regionsrådet

31. januar 2012, sag nr. 6

Orientering til regionsrådet om status og fremdrift af projektet Letbaneprojektet i Ring 3:

24. maj 2011, sag nr. 21

Regionsrådet beslutter at medfinansiere letbanen langs Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj. Regionsrådet godkender, at regionen selvfinansierer 15 % af medfinansieringen. Sagen er en fortrolig aftalesag.

 

22. marts 2011, sag nr. 36

Regionsrådet bemyndiger regionsrådsformand​en til at forhandle en aftale om etablering af en letbane i Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj. Sagen er en fortrolig aftalesag.

 

14. december 2010, sag nr. 36

Regionsrådet tilkendegiver, at Region Hovedstaden vil medvirke til etablering af en letbane i Ring 3-korridoren. Sagen er en fortrolig tilskudssag.

​​

Redaktør