​​​​​​​​​​​​​

Busser

De regionale busser og tog skaber sammenhæng i og på tværs af regionen. Hvert år er der ca. 40 mio. rejser i de regionale busser og tog.

Regionens arbejde med busser

Vores opgaver med de regionale busser løser vi i samarbejde med Trafikselskabet Movia og i dialog med regionens kommuner og naboregionen Sjælland. Vi planlægger og bestiller den regionale buskørsel, og Movia står for den praktiske tilrettelæggelse. Det er blandt andet Region Hovedstadens opgave løbende at vurdere, hvordan regionale ruter kan optimeres, om behovene ændrer sig, og hvilke tiltag, der er nødvendige for at forbedre infrastrukturen til fremtidens mobilitet. Tiltag kan omhandle busprioritering, stoppestedsforbedring, geometriske ændringer ved vejinfrastrukturen, signaloptimering eller ruteomlægning. 
 
Region Hovedstaden er én af de to regioner og 45 kommuner, som er ejere af Trafikselskabet Movia. Region Hovedstaden er derfor repræsenteret i Movias bestyrelse af Christoffer Buster Reinhardt (C). 

Region Hovedstaden finansierer helt eller delvist følgende busser:

  • S-busser:                   150S, 200S, 250S, 300S, 350S, 400/400S, 500S, 600S
  • R-busser:                   230R, 310R, 320R, 375R, 380R, 390R
  • E-busser:                   15E, 30E, 40E, 55E og 65E
  • Busser                        123
  • Natbusser:                 90N, 91N, 93N, 94N, 97N, 98N

På Movias hjemmeside kan du også læse mere om, hvordan Movias forskellige busprodukter er tilpasset forskellige behov. Fx hvordan A-busserne adskiller sig fra R-busserne, og hvilke behov de hver især er designet til at opfylde.
Læs om de forskellige busløsninger på Movias hjemmeside​

Yderligere information om din rejse med busser i regionen

Du kan få yderligere informationer om køreplaner, priser og zoner vedrørende din specifikke rejse på dinoffentligetransport.dk (DOT), og du kan benytte rejseplanen til at planlægge din rejse.

Du kan læse mere om de forskellige løsninger, Movia tilbyder, herunder hvordan du lettest får cyklen med som en del af din rejse med bussen på Movias hjemmeside, og om planer for fremtidens transportløsninger.
Læs mere om transportmuligheder og fremtidens transportløsninger på Movias hjemmeside ​​

​Hvis du vil læse om de forskellige udviklingsprojekter for busserne Region Hovedstaden arbejder med, så ser her. ​​


Redaktør