​​​​​​​​​​​​​​​​​

Lokalbaner

I Region Hovedstaden kan du rejse med 6 forskellige lokalbaner fordelt udover regionens geografi. Hvert år er der ca. 5,8 mio. passagerer i regionens lokalbaner. Her kan du læse om regionens lokalbaner. 

Regionens arbejde med lokalbaner

Vores opgaver med lokalbanerne løser vi sammen med Trafikselskabet Movia og Lokaltog A/S. Region Hovedstaden betaler for drift og vedligeholdelse af lokalbanestrækningerne i regionen, mens Trafikselskabet Movia er ansvarlige for planlægning af køreplanen og kontraktopfølgning, og Lokaltog A/S udfører selve togdriften og er ansvarlige for anlæg, vedligeholdelse og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen.
Derudover samarbejder vi med kommunerne om forbedringer og opgraderinger af stationsområder, fx af cykelparkering og belysning. ​​

Lokalbaner i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden betaler for drift og vedligeholdelse af følgende lokalbanestrækninger:

  • Nærumbanen (Jægersborg - Nærum)
  • Frederiksværksbanen (Hillerød - Hundested)
  • Lille Nord (Hillerød - Helsingør)
  • Hornbækbanen (Helsingør - Gilleleje)
  • Gribskovbanen (Hillerød - Gilleleje og Hillerød - Tisvildeleje)

Se kort over lokalbaner i Region Hovedstaden

​Passagertal for lokalbanerne​

Antallet af påstigere for hver b​anestrækning o​pgøres løbende ved hjælp af Du kan finde passagertallene i denne excelfilDu kan finde passagertallene i denne excelfilautomatisk tælleudstyr. Følgende link åbnes i ny fane. ​

Passagertal for lokalbanestrækninger i Region Hovedstaden.pdf

Kilde: Trafikselskabet Movia og Lokaltog A/S. 

Kommende og igangværende lokalbane projekter

I løbet af 2022 og 2023 etableres den nye station Favrholm St. ved Nyt Hospital Nordsjælland syd for Hillerød.

Vi arbejder aktivt for en ombygning af Hillerød St., således at lokalbanerne i Nordsjælland kan bindes sammen og der kan skabes direkte adgang til det nye hospital ved Favrholm fra hele Nordsjælland.

Vi arbejder for en fornyelse af togene på Nærumbanen, så de kører på batteri i stedet for diesel.
Redaktør