Busser

De regionale busser og tog skaber trafikalt sammenhæng i og på tværs af regionen. Hvert år er der ca. 40 mio. rejser i de regionale busser og tog.

Befolkningstallet i Region Hovedstaden stiger. Det gør, at der kommer flere biler på vejene. Derfor arbejder vi for at tilbyde attraktive alternativer til bilen, bl.a. ved at sikre sammenhæng i det kollektive trafiknet mellem busser, tog og andre transportmidler, fx metro, (den kommende) letbane, cykel og andre transportformer.   

Når flere benytter de kollektive tilbud til at pendle mellem bolig og arbejde eller uddannelse, til familiebesøg eller en tur i skoven, reduceres trængslen på vejene og bidrager til en sund, attraktiv og klimavenlig hovedstadsregion. I dag er der ca. 40 mio. rejsende hvert år. Region Hovedstaden arbejder for, at det kollektive bliver et førstevalg for endnu flere.
  
For at imødekomme ønsket om en grønnere og sundere hverdag for regionens borgere, har Region Hovedstaden sat et større fokus på at gøre det lettere at anvende cykel som en del af den daglige rejse, bl.a. ved at opsætte mere og bedre cykelparkering ved stationer og udvalgte stoppesteder, og igangsat tiltag omkring samkørselsordninger.
   
Derudover finansierer Region Hovedstaden løbende tiltag, der forbedrer forholdene for den kollektive trafik på vejene. Tiltag kan omhandle busprioritering, stoppestedsforbedring, geometriske ændringer ved vejinfrastrukturen, signaloptimering eller ruteomlægning.
  
Vores opgaver med busser og lokalbaner løser vi sammen med Trafikselskabet Movia. Vi planlægger og bestiller den regionale bus- og lokalbanekørsel, og Movia står for den praktiske tilrettelæggelse. Eksempelvis vurderer Region Hovedstaden løbende, hvordan regionale ruter kan optimeres, om behovene ændrer sig, og hvilke tiltag, der er nødvendige, for at forberede infrastrukturen til fremtidens mobilitet. 
 
Region Hovedstaden er repræsenteret i Movias bestyrelse af Christoffer Buster Reinhardt (C).  

På Movias hjemmeside (https://www.moviatrafik.dk/) kan du bl.a. læse mere om, hvordan du lettest får cyklen med som en del af din rejse, muligheden for at blive kørt fra adresse til adresse (flextur), der, hvor den kollektive trafik ikke kan imødekomme dit behov, og planerne om fremtidens transportløsninger i byen.

Region Hovedstaden finansierer helt eller delvist følgende busser:

  • S-busser:                   150S, 200S, 250S, 300S, 350S, 400/400S, 500S, 600S
  • R-busser:                   230R, 310R, 320R, 375R, 380R, 390R
  • E-busser:                   15E, 30E, 40E, 55E og 65E
  • Busser                        120, 123
  • Natbusser:                 90N, 91N, 93N, 94N, 97N, 98N

På Movias hjemmeside (https://www.moviatrafik.dk/kommuneregion/busprodukter) kan du også læse mere om, hvordan Movias forskellige busprodukter er tilpasset forskellige behov. Fx hvordan A-busserne adskiller sig fra R-busserne, og hvilke behov de hver især er designet til at opfylde.

Se køreplaner og meget mere om busser og tog på http://dinoffentligetransport.dk/.  

Du kan også planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk.


Redaktør