Busser

De regionale busser og tog skaber trafikalt sammenhæng i og på tværs af regionen. Hvert år er der ca. 45 mio. rejser i de regionale busser og tog.

 Befolkningstallet i Region Hovedstaden stiger. Det gør, at der kommer flere biler på vejene. Ved at tilbyde et attraktivt alternativ til bilen ved en sammenhængende kollektiv trafik, kan vi være med til at reducere trængslen. Andre steder i regionen, sikrer vi opkobling til resten af det kollektive trafiknet.

Vi arbejder for, at borgerne kan pendle mellem bolig og arbejde og uddannelse på tværs af regionen uden spildtid på en måde, der bidrager til en sund, attraktiv og klimavenlig hovedstadsregion. Det sikrer vi bl.a. ved, at der er sammenhæng i den kollektiv trafik, så bussen passer til toget.Sideindhold

Vores opgaver med busser og lokalbaner løser vi sammen med Trafikselskabet Movia. Vi planlægger og bestiller den regionale bus- og lokalbanekørsel, og Movia står for den praktiske tilrettelæggelse. Region Hovedstaden er repræsenteret i Movias bestyrelse af Christoffer Buster Reinhardt (C).


Find ruter og køreplaner
Se køreplaner og meget mere om busser og tog på dinoffentligetransport.dk/
og www.lokaltog.dk.

Du kan også planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk.


Region Hovedstaden finansierer helt eller delvist følgende busser:

  • S-busser:                      150S, 200S, 250S, 300S, 350S, 400/400S, 500S, 600S
  • R-busser                       230R, 310R, 320R, 375R, 380R, 390R
  • Busser                           120, 123, 555, 666
  • Natbusser:                   90N, 91N, 93N, 94N, 97N, 98N
Redaktør