Favrholm stationsprojekt

​Projektet for etablering af ny station ved Favrholm, syd for Hillerød, er et samarbejde mellem Banedanmark, Region Hovedstaden, Hillerød Kommune, Movia, DSB og Lokaltog a/s. Favrholm Station (lokalbanedelen) forventes at skulle stå klar inden åbning af Nyt Hospital Nordsjælland i 2022.

Favrholm stationsprojektet


Placeringen af Nyt Hospital Nordsjælland i 2022 er motivationen for etablering af den nye Favrholm Station syd for Hillerød. Stationen bliver en unik transportmulighed for hospitalets medarbejdere, patienter og besøgende og det er tanken at skabe en så god kollektiv betjening af hospitalet som muligt, således at biltrafikken i området kan aflastes.
Herudover vil den nye station skabe en ny sammenhæng i den kollektive trafik og dermed reducere rejsetiden for rejsende mellem Frederiksværk og København.


Hvis staten også beslutter at ombygge Hillerød Station, således at lokalbanens spor bliver bundet sammen, skaber man mulighed for direkte togforbindelser til det nye hospital fra stort set hele ”optageområdet” i Nordsjælland. Dette vil gavne både ambulante patienter, ansatte og besøgende og muliggøre overflytning af bilpendlere til kollektiv trafik som følge af sparet rejsetid og skiftetid på Hillerød Station.
Favrholm station er omfattet af trafikaftalen ” Elektrificering af jernbanen mv.” af 7. februar 2012, hvori staten tilkendegiver at bidrage til Ny station ved Overdrevsvejen syd for Hillerød med 46,5 mio. kr. til undersøgelser og anlægsprojekt.

 
De øvrige parter medfinansierer projektet som følger:
• DSB 13,8 mio. kr.
• Hillerød Kommune: 45,0 mio. kr.
• Lokalbanen/Region Hovedstaden: 19 mio. kr.

kort over favrholm station.JPG

Uddybende rapporter om Favrholm stationsprojektet:

Banedanmark: Ny station ved Favrholm, fase II rapport, januar 2018

Banedanmark: Ny station ved Favrholm, beslutningsgrundlag, september 2017

Banedanmark: Opgradering af Hillerød Station, afrapportering, april 2015

Læs mere om Favrholm stationsanlæg og opgradering af Hillerød Station her:

Banedanmark - Ny station ved Favrholm

Favrholm.dk

Banedanmark - Opgradering af Hillerød Station

 

Redaktør