Regionens lokalbaner

Her finder du information om, hvordan Regionen arbejder med lokalbaner i Hovedstadsområdet. 

Lokalbaner

Region Hovedstaden betaler for drift og vedligeholdelse af følgende lokalbanestrækninger (Kort over lokalbaner i Region H):

  • Nærumbanen (Jægersborg - Nærum)
  • Frederiksværksbanen (Hillerød - Hundested)
  • Lille Nord (Hillerød - Helsingør)
  • Hornbækbanen (Helsingør - Gilleleje)
  • Gribskovbanen (Hillerød - Gilleleje og Hillerød - Tisvildeleje)


Trafikselskabet Movia er ansvarlig for køreplanlægning og kontraktopfølgning mens Lokaltog A/S[JDS3] udfører togdriften og er ansvarlig for anlæg, vedligeholdelse og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen.

Udover drift og vedligeholdelse betaler Region Hovedstaden for leasing af togmateriel samt for fornyelse og udvidelser af infrastrukturen.

Inden for de kommende år etableres der en ny Favrholm St.[JDS4] som ligger ved Nyt Hospital Nordsjælland[JDS5] syd for Hillerød. Standsningsstederne Brødeskov og Laugø flyttes til Nørre Herlev og Troldebakkerne hvor de placeres tættere på kommende passagerer. Herudover vil der i 2019 blive igangsat en fase II analyse for ombygning af Hillerød St. således, at der kan skabes direkte adgang til det nye hospital ved Favrholm fra alle lokalbanerne i Nordsjælland.


Analyser og rapporter:

Visioner for Lokalbanen 2012-2025 (COWI, 2012)[JDS6] 

Handlingsplan for udvikling af lokalbanen (COWI, 2014)[JDS7] 

Analyse af privatbanernes infrastruktur (Rambøll / Struensee & Co., 2017)[JDS8] 

Idéfaserapport: Nørre Herlev standsningssted (SNC-Lavalin/Atkins, 2018)[JDS9] 

Idéfaserapport: Helsinge Nord standsningssted (SNC-Lavalin/Atkins, 2018)[JDS10] 

Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner (Incentive, 2016)

[JDS11] 

Kommende analyser og rapporter:

Fase II analyse af en ombygning af Hillerød St.

Analyse af fossilfri drift af lokalbanerne i Region Hovedstaden.

Evaluering af forsøg med SCRT-system.

 

Udmøntningssager for anlægsmidler:

Udmøntningssager 2018[JDS12] 

Udmøntningssager 2017[JDS13] 

Udmøntningssager 2016[JDS14] 


Passagertal

Antallet af påstigere for hver banestrækning opgøres løbende ved hjælp af automatisk tælleudstyr. Du kan finde passagertallene i denne excelfil.
Kilde: Trafikselskabet Movia og Lokaltog A/S.

Redaktør