Busser og lokalbaner

​Region Hovedstaden løfter en række opgaver i forbindelse med busser og lokalbaner, og vi arbejder for at sikre dig hurtige og direkte forbindelser, når du skal fra a til b.

​​

Kollektiv transport skal være et godt alternativ til bilen. Derfor arbejder Region Hovedstaden på at sikre hurtige forbindelser på tværs af regionen og god forbindelse til større knudepunkter. Vi ønsker desuden  at styrke et sammenhængende transportsystem så det betyder mindre, om du rejser med DSB eller Movia.

Vores opgaver med busser og lokalbaner løser vi sammen med Trafikselskabet Movia. Vi planlægger og bestiller den regionale bus- og lokalbanekørsel, og Movia står for den praktiske tilrettelæggelse. Region Hovedstaden er repræsenteret i Movias bestyrelse af Christoffer Buster Reinhardt (C).

Find ruter og køreplaner
Se køreplaner og meget mere om busser og tog på dinoffentligetransport.dk/
og www.lokaltog.dk. Du kan også planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk.

Busser

Region Hovedstaden er engageret i følgende busser:

  • S-buslinjerne 150S, 200S, 250S, 300S, 350S, 400/400S, 500S og 600S
  • Regionale buslinjer 230R, 310R, 320R, 375R, 380R og 390R
  • Buslinjerne 120, 123, 555 og 666
  • Alle natbusserne: 90N, 91N, 93N, 94N, 97N og 98N

Lokalbaner

Region Hovedstaden betjener følgende lokalbaner:

  • Frederiksværkbanen (Hillerød-Frederiksværk-Hundested)
  • Gribskovbanen (Hillerød-Tisvildeleje/Gilleleje)
  • Lille Nord (Hillerød-Fredensborg-Helsingør)
  • Nærumbanen (Jægersborg-Nærum)

Derudover er Region Hovedstaden med i forskellige lokalbane projekter:

Find Analyser og rapporter om kollektiv trafik her.

Redaktør