Elbil

​​​​

Copenhagen Electric - Om os

Copenhagen Electric er din centrale indgang til viden om elbiler. Vores opgave er at skabe synlighed og objektiv information om elbiler.

Elbilen er en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængig af fossile brændstoffer. Derfor har Region Hovedstaden en vision om at blive en førende elbilregion i Europa. Som et led i denne ambitiøse elbilsatsning, etablerede regionen i maj 2013 det regionale elbilsekretariat, Copenhagen Electric.

Vores opgave er at fremme omstillingen af grøn transport i hovedstadsregionen ved at videreformidle viden og erfaringer, igangsætte projekter, indgå partnerskaber og etablere netværk. Elbilsekretariatet arbejder efter den politisk vedtagede strategi om indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur. Du kan læse mere om tilgang og fokusområder i strategirapporten.

Strategi for indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur

Elbilviden.dk

Copenhagen Electric har også stiftet hjemmesiden elbilviden.dk, som er en hjemmeside, der indeholder uvildig viden om elbiler og alt der er relevant ift. elbiler. Siden målretter sig mod private, virksomheder og offentlige instanser, som ønsker at omstille deres flåder til el, og her vejleder og guider elbilviden.dk med denne proces. Siden har også unikke værktøjer hvor man kan sammenligne samtlige elbiler på det danske bilmarked, samt ét samlet ladekort hvor samtlige ladeoperatørers ladestandere befinder sig på.


Vision

Copenhagen Electrics primære opgave er at fungere som sparringspartner og projektinitiator. Vi skaber et tæt samarbejde med virksomheder og kommuner - i og uden for Danmark – og faciliterer indsatsen for den grønne omstilling til e-mobilitet. Visionen er, at Region Hovedstaden er den førende europæiske region, på e-mobilitet i 2030 - en grøn metropolregion til gavn for borgeres sundhed, deres livskvalitet, miljøet og klimaet.

Det gør vi med fokus, i vores vedtagede politiske strategi, ved at:

 • Videreudvikle vores videnshub for e-mobilitet i regionen
 • Samarbejde med kommunerne og virksomhederne i deres omstilling til grøn transport
 • Udbrede e-mobilitetsløsninger og styrke integreringen af løsningerne i den kollektive transport
 • Fremme grøn erhvervs- og servicetransport
 • Omstille af privatbilismen til grønne deleløsninger

Folder om Copenhagen Electric og Region Hovedstadens omstilling til grønne drivmidler


Region Hovedstadens målsætninger

Elbilsekretariatet arbejder med udgangspunkt i regionens strategi for klimavenlig transport.

Mål for klimavenlig transport 2025

 1. Hovedstadsregionen er foregangsregion for udvikling af klimavenlig transport med fokus på elbiler, cyklisme og kollektiv transport.
 2. Hovedstadsregionen er testområde for en sammenhængende opbygning af et marked for elbiler og tiltrækker derved investeringer og skaber nye, blivende jobs.
 3. Kommuner og region har indført flådestyring af egen vognpark og udskiftet egen bilpark til persontransport med elbiler eller andre klima- og miljøvenlige køretøjer.
  Dette er sket ifm. at der alligevel skal indkøbes nye biler eller via en omstilling af eksisterende biler til eldrift.
 4. Busser i hovedstadsregionen er baseret på grønne drivmidler.
 5. Mobilitetsplanlægningen sikrer et markant styrket samspil mellem trafikformer til gavn for den kollektive trafik og cyklisme.

Læs mere om Region Hovedstadens transportplan her.

Medarbejdere

Kåre Albrechtsen
Enhedschef
Telefon: 24 63 88 68Kathrine Fjendbo 
Chefkonsulent
Telefon: 61 78 36 06
Fagområder: Ladeinfrastruktur, kommuner, taxier, jura & by- og delebilerGent-Grinvalds-Harbro_profile billeder.jpg
Gent Grinvalds Harbro
Konsulent
Telefon: 29 77 93 07
Fagområder: Ladeinfrastruktur, boligforeninger, kommuner & indkøb af elektriske køretøjer


Kia Madsen
Konsulent
Telefon:  24 91 67 16
Fagområder: Bæredygtig bylogistik, tung transport & erhvervstransport

Ronja Helleshøj Sørensen  
Telefon: 20 55 62 10

Fagområder: Ladeinfrastruktur, kommuner, elbilnetværk & bæredygtig bylogistik


Christina Andersen
Specialkonsulent
Telefon:  20 55 02 89

Fagområder: Tung transport & erhverstransport


Lucas perkild
Studentermedhjælper
Telefon:  60 47 85 53


Advisory Board

Et Advisory Board er tilknyttet Copenhagen Electric og f​ungerer som videns-, rådgivnings- og sparringsforum.

Medlemmer af Advisory BoardLæs mere om Cph Electric: Vores projekter, tilbud mm.

Redaktør