Studier og rapporter om elbiler

​Her kan du læse om forskellige studier og rapporter om elbiler.

​I Region Hovedstaden udvikler vi rapporter i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Vi har samlet de studier og rapporter som Region Hovedstaden har været en del af her.


Rapport om bybiler

Copenhagen Electric har i samarbejde med DTU og ShareNow (før DriveNow) lavet en undersøgelse af bybilers påvirkning af transportmønstre og trængsel. Rapporten kan læses her.

Erhvervskørsel på El

Copenhagen Electric har i samarbejde med HOE360 Consulting og Fremsyn lavet en undersøgelse af implementeringen af 51 elvarebiler, med støtte fra Energistyrelsen, og set på hvilken betydning det har haft for virksomheders økonomi samt klimaaftryk. Rapporten kan læses her.

Strategisk ladeinfrastruktur hubs

Copenhagen Electric har i samarbejde med EV Test udarbejdet en foranalyse, der ser nærmere på de forskellige ”lade aktørers” behov for ladning. Analysens formål er at anskueliggøre om man ved etablering af ”strategiske ladehubs” kan tilgodese flere typer af såvel private samt erhvervsmæssige (taxi, kurer, fragt, servicevogne mv) ”lade aktører”, og derved sikre en højere udnyttelsesgrad af ladeanlæg. Rapporten kan læses her.

Bæredygtig bylogistik i hovedstadsregionen

Rapporten kan læses her.


Varetransport med ladcykler

Rapporten kan læses her.

Redaktør