Tung transport

​Her kan du læse om hvordan Copenhagen Electric arbejder med at omstille den tunge del af transportsektoren.

​Rapporter


Analyse af godsdata i Region Hovedstaden & Øresundsregionen

Nærværende rapport er en sammenfatning af de resultater der er kommet frem i projektet Analyse af godsdata i Region Hovedstaden/Greater Copenhagen.

Den første fase af projektet havde til formål at danne et overblik over de data og analyser, der er gennemført med fokus på godsstrømme i Region Hovedstaden/Greater Copenhagen gennem den seneste ca. 15 år.

Den anden del af projektet omhandlede opdatering samt indsamling af nye data, med henblik på at kunne tegne det bedst mulige billede af godstransporten i Hovedstadsregionen, samt relationen til de omkringliggende regioner, herunder Region Skåne.

Disse to faser har resulteret i et opdateret billede af godstransporten til, fra og indenfor Region Hovedstaden og Region Skåne. Dette billede forventes at ligge til grund for, at i en kommende tredje fase kunne udvælge specifikke områder til nærmere analyser og pilotprojekter, hvor der kan være brug for at indhente yderligere data, samt områder at bearbejde for konkrete tiltag.

Du kan læse hele rapporten her, eller en sammenfattet udgave her.

Du kan også se en videopræsentation af resultaterne fra rapporten her.
Renovationskørsel på el

​Udgangspunktet er godt, når det kommer til elektrificering af affaldsindsamlingen i kommunerne i form af egnethed, men markedet er fortsat præget af at være meget nyt. Der er enkelte kommuner og byer, der er gået foran, og det er denne rapports formål at samle op på de erfaringer til dato. Rapporten indeholder også et overblik over den nuværende markedsstatus og en guide til bl.a. kommuner for at opnå et godt beslutningsgrundlag ifm. kommende udbud – eller evt. hjemtagning eller udlicitering på affaldsområdet.

Du kan læse rapporten her.

For yderligere information kan du kontakte Kia Madsen på kia.madsen@regionh.dkRedaktør