Vejledninger til kommuner og flådeejere

​Copenhagen Electric har udarbejdet let tilgængelige vejledninger til kommuner og flådeejere ved køb af elbiler og ladeinfrastruktur.

En grøn elbil

​Copenhagen Electric har udarbejdet vejledninger i samarbejde med FDEL (elbilforening) og Fremsyn om elbiler og ladeinfrastruktur.

Vejledning til kommuner

Mange kommuner har ønsker om at fremme den grønne omstilling på transportområdet for at forbedre klimaregnskabet og mindske udledningen af partikler i nærmiljøet. Men hvilket spillerum har kommunen, når det kommer til fremme af elbiler og opstilling af ladeinfrastruktur? Hvilke juridiske overvejelser, praktiske og tekniske implikationer er der?

Nærværende vejledning er udarbejdet af FDEL – Forenede Danske Elbilister – for Region Hovedstaden.

Ved yderligere spørgsmål er du/I velkommen til at kontakte Copenhagen Electric eller Elbilforeningen FDEL (sekretariatet@fdel.dk).

Vejledning til kommuner om etablering af ladeinfrastruktur, opladning og fremme af elbiler.

Vejledninger til flådeejere

Denne guide er til jer, der står for drift og indkøb af køretøjer til virksomhedens flåde og overvejer at skifte til elbiler.

Vejledningen introducerer til nogle af markedets køretøjer, opladning og etablering af ladestandere. I bliver samtidig introduceret til nogle af de punkter, som I bør være opmærksomme på, når I skal i gang med den grønne omstilling.

Vejledning til flådeejere om anskaffelse af elbiler og ladestandere.


Vejledninger til boligforeninger

Copenhagen Electric har i samarbejde med DTU udarbejdet en miniguide til beboelsesbygninger og boligforeninger med delt parkeringsareal. Der vil i slutningen af 2020 udkomme en mere fyldestgørende vejledning.

Miniguide - ladeinfrastruktur til beboelsesbygninger med delt parkeringsareal_Templafy.pdf


Flere vejledninger på vej

Copenhagen Electric arbejder på at udarbejde flere guides til blandt andet boligforeninger og virksomheder.


Vejledningerne kan ikke erstatte professionel rådgivning, og der tages forbehold for fejl og ændringer i fx teknik og jura. Kommuner, flådeejere m.m. opfordres altid til at indhente kvalificeret rådgivning fra fx professionelle ladeoperatører og/eller rådgivere.
Redaktør