​​​​​​

Sådan arbejder vi med trafik og mobilitet i Region Hovedstaden

Vi arbejder for at god trafikbetjening med regionale busser og lokaltog samt for at styrke sammenhængende rejser med kollektiv trafik, cykler og kombinationsrejser på tværs af hele regionen. Vi ønsker attraktive alternativer til bilen, bl.a. ved at skabe direkte forbindelser og gode skift mellem busser, tog og andre transportmidler, fx den kommende letbane, cykel og andre transportformer. Derudover arbejder vi for en grøn omstilling af biler, busser og tung transport. 

Regionens rolle med trafik og mobilitet

Bedre mobilitet til borgere og besøgende i hovedstadsregionen - samt bedre klima nu og i fremtiden, er i fokus, når vi i Region Hovedstaden arbejder med trafik og mobilitet. Region Hovedstaden har ansvar for de regionale buslinjer, for lokalbanerne og sammen med en række kommuner er vi ved at anlægge en ny letbane fra Ishøj til Lyngby, dem kan du læse om her. Her på siden kan du læse om vores øvrige arbejdsområder, og hvis du vil dykke dybere ned i nogle af emnerne så klik her

​Opgaveudvalg

For a forbedre den kollektive trafik inddrager regionen borgerne. Det er bl.a. sket i et opgaveudvalg, som var nedsat i foråret 2023..

I opgaveudvalget samarbejdede borgere og politikere sammen definere udfordringer og finde løsninger ved hverdagstransport, der kan gøre det lettere og mere attraktivt at bruge busser og lokaltog. Ved at inddrage borgerne i planlægningen og udviklingen af den kollektive trafik og bruge deres konkrete erfaringer på området, kan deres værdifulde viden bidrage med nye ideer til bedre løsninger i den nuværende kollektive trafik og udvikling til fremtidens behov. 

Med udgangspunkt i tre overordnede temaer arbejde udvalget med ideer til at forbedre bl.a. forbindelse på tværs af regionen, kombinationsrejser og skift, indretningen af den kollektive trafik, transportmuligheder i både land- og byområder og forhold for de cyklende.

Læs om opgaveudvalgets arbejde og d​eres anbefalinger her​.

Bedre p​lads på vejene til busser og biler

Trængsel på vejene og udledningen af CO2 er begge stigende. Derfor arbejder vi for at tilbyde attraktive alternativer til fossil-bilen, bl.a. ved at sikre sammenhæng i det kollektive trafiknet mellem busser, tog, den kommende letbane og andre transportmidler fx cykler eller delemobilitetstjenester.

I samarbejde med kommuner og staten forbedrer vi forholdene for den kollektive trafik på vejene. Det kan f.eks. være busprioritering, stoppestedsforbedringer, vejombygninger, signaloptimering, ruteomlægninger eller udvikling af nye digitale løsninger, som gør det nemmere for kunderne at søge og betale for rejsen. Sammen med kommunerne langs hovedvejen Ring 3 bygger vi en helt ny letbanelinje. Med den sikrer vi en nem og direkte transport på tværs af byerne og mellem S-togslinjerne.

Kollektiv som førstevalg for flere

Når flere benytter de kollektive tilbud til at pendle mellem bolig og arbejde eller uddannelse, til familiebesøg eller kulturtilbud, reduceres trængslen på vejene og bidrager til en sund, attraktiv og klimavenlig hovedstadsregion. I dag er der ca. 40 mio. rejsende hvert år i de regionale busser og tog. Region Hovedstaden arbejder for, at det kollektive bliver et førstevalg for endnu flere, blandt andet ved at planlægge og finansiere et sammenhængende net af regionale busser, lokalbaner og den kommende letbane. Derudover gennemfører vi en række udviklingsprojekter for, at den kollektive trafik skal være nemmere og mere tilgængelig for borgerne. Dem kan du læse mere om på vores side her.

Cykler og elbiler

For at imødekomme ønsket om en grønnere og sundere hverdag for regionens borgere, har Region Hovedstaden sat et større fokus på at gøre det lettere at anvende cykel som en del af den daglige rejse. Det gør vi bl.a. ved at udvide Supercykelstinettet, opsætte mere og bedre cykelparkering ved skiftesteder forsøg med cykelmedtagning i busser, og igangsat tiltag omkring samkørselsordninger.
Vi arbejder for at fremme elbiler og omstillingen til grønne drivmidler til både persontransport og gods på vejene gennem en indsats, vi kalder Copenhagen Electric.

Trafikstøj

Trafikstøj er et problem i store dele af regionen, og sammen med en række kommuner, arbejder vi i Region Hovedstaden for tiltag, der kan begrænse støjen eller afhjælpe og skærme mod den. Du kan læse mere på vores fælles hjemmeside Roligbolig.dk eller på vores side om trafikstøj.

Strateg​ier

Det er vigtigt at kigge længere ud i horisonten, når vi skal udvikle regionen og tage højde for især den stigende vækst i befolkningen og behov for mobilitet i fremtiden. 

Du kan læse mere om vores udviklingsarbejde her 

Her kan du læse mere om vores planer og strategier om bedre mobilitet

Her kan du finde kontaktinformation på medarbejdere, der arbejder med mobilitet​

Redaktør