Knudepunkter der skaber sammenhæng

​Regionale transportknudepunkter - stationer, større busstop, samkørselspladser, hospitaler og erhvervsområder etc. - spiller en vigtig rolle i at binde det kollektive system sammen ved at skabe sammenhæng mellem transportformerne og understøtte nemme skift. Men de kan også skabe merværdi for den omkringliggende by.

Knudepunkter er centrale for at binde transportformerne sammen

Hvis en større andel af rejserne i 2035 skal ske i den kollektive transport, er det vigtigt at styrke transportknudepunkternes trafikale funktion og optimere skift. Det er også vigtigt at se på knudepunkternes bymæssige funktion og potentialet for at lokalisere arbejdspladser, boliger og hverdagsfunktioner tæt på stationen.

I 2019 har Region Hovedstaden gennemført et udviklingsprojekt med titlen "Transitorienteret byudvikling omkring kollektive transportknudepunkter i hovedstadsområdet". Heri præsenteres tre konkrete værktøjer, som giver inspiration til udvikling et trafikalt knudepunkt - og konkrete metoder til planlæggere i kommuner, trafikselskaber og andre organisationer, som har interesse i at udvikle et trafikalt knudepunkt ud fra principperne i transitorienteret byudvikling.

Transitorienteret byudvikling dækker over en helhedsorienteret tilgang til udvikling af trafikale knudepunkter, hvor man ikke kun kigger på stationers udformning og placering, men også inddrager de omkringliggende boliger, erhverv og institutioner i både planlægning og finansiering af knudepunktets funktioner og kvaliteter.

Værktøjskassen består af 7 dele: En eksempel- og erfaringssamling, en guide og ideoplæg for 5 stationer, der har arbejdet med metoden. Læs mere og hent alle dele nedenfor.

Transitorienteret byudvikling – eksempler og erfaringer

En eksempelsamling giver en kortfattet forståelsesramme for begrebet transitorienteret byudvikling. Der er konkrete eksempler fra ind- og udland, hvordan man kan udvikle et trafikalt knudepunkt gennem eksempler på involvering af offentlige/private interessenter, finansiering samt passagereffekter i den kollektive transport.

Læs Eksempler og erfaringer

Screeningsguide – transportknudepunkter og byrum

Guiden kan bruges til at gennemgå et knudepunkt ud fra effektivitet, brugervenlighed og kvalitet i forhold til både selve knudepunktet og dets kobling til det omkringliggende byrum. Guiden er et interaktivt værktøj, som giver fælles forståelse af muligheder og udfordringer for et knudepunkt mellem forskellige interessenter – fx kommune, trafikselskab, infrastrukturejer, private developere, rejsende m.fl.

Læs TOB Guiden

Idéoplæg for transitorienteret byudvikling omkring udvalgte stationer i hovedstadsområdet

Idéoplæggene er udviklet i tæt samarbejde med fem udvalgte kommuner – Helsingør, Hillerød, Herlev, Høje-Taastrup og Vallensbæk. Herudover har en række lokale interessenter deltaget i de enkelte udviklingsmøder. Knudepunkterne er udvalgt på baggrund åben dialog med række relevante kommuner, og deres betydning som regionalt knudepunkt i forskellige skalaer. I alle eksempler gælder at ny infrastruktur vil forandre stationen og ændre passagerstrømmene.

Der er et ideoplæg for hvert knudepunkt, der giver konkrete eksempler på udfordringer og muligheder for mere effektive knudepunkter med fokus på brugervenlighed og kvalitet både på selve knudepunkterne samt deres sammenhæng med det omgivende byrum.

Idéoplæggene kan desuden fungere som inspiration til andre transitorienterede byudviklingsinitiativer ved stationer i resten hovedstadsområdet og andre landsdele.

Ideoplæg for Hillerød Station

Ideoplæg for Herlev Station

Ideoplæg for Vallensbæk Station

Ideoplæg for Høje Taastrup Station

Ideoplæg for Helsingør Station

Redaktør