Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen

Region Hovedstaden vil med Trafik- og mobilitetsplanen sætte ind på 5 strategiske udviklingsområder for at skabe en sammenhængende, pålidelig, effektiv og grøn mobilitet.

Her kan du læse mere om planen, udviklingsområderne og analyserne der ligger til grund.


 Til fagfolk