​​

LUFT

LUFT - Lungekræft og fysisk træning er et træningstilbud målrettet patienter med inoperabel lungekræft i kemoterapi og eller immunterapi. Træningstilbuddet bygger på en sundhedsfaglig og tværvidenskabelig forskningsindsats i UCSF og udbydes året rundt i på Rigshospitalet.
LUFT startede som et forskningsprojekt og afsluttede med et randomiseret kontrolleret forsøg i 2009. Forskningsprojektet viste at træningsprogram LUFT reducerer angst og depression og øgede muskelstyrken hos patienter med inoperabel lungekræft i kemoterapi. Siden 2016 har LUFT været implementeret som et fast træningstilbud på Rigshospitalet.

Over 400 patienter med inoperable lungekræft har deltaget i træningstilbud LUFT som består af konditions- og styrketræning og afspændingstræning. Der trænes fire timer om ugen i tolv uger på hold med op til 20-25 deltagere. For at deltage i LUFT skal man være over 18 år og være i behandling med kemoterapi og eller immunterapi for inoperable lungekræft på Rigshospitalet. Træningen foregår i træningslokaler på Ryesgade 27, baghuset, 2200 København N.

Fagpersoner, undervisere og ansvarlige tilknyttet LUFT-teamet er: Morten Quist fysioterapeut/ph.d./ daglig leder; Jørgen H.​​​​​​ Laursen, sygeplejerske.​

Kontakt eventuelt LUFT​-teamet for at høre mere om træningstilbuddet på kkluft.rigshospitalet@regionh.dk​


Redaktør