​​​​​​​​​​

UCSF Tværfagligt kursus i klinisk forskningsmetode

UCSF har ​side​​n 1994 udbudt et årligt (september-maj) forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer (BA) fra Region H’s hospitaler. Aktuelt udbydes årligt 25 pladser, som er fordelt mellem hospitalerne​.​
Kurset er tidligere kendt som "UCSF Forskerkursus", men har fra i år skiftet titel til "UCSF tværfagligt kursus i klinisk forskningsmetode". Formålet med kurset er at understøtte sundhedsfaglige professionsbachelorer fra det kliniske område i at forstå, formidle og anvende klinisk forskningslitteratur, særligt med henblik på kritisk læsning og anvendelse af videnskabelige artikler i relation til egen kliniske praksis.
 
Kurset er bygget op af fire moduler og omfatter ti hele undervisningsdage. Sideløbende hermed arbejder kursisten med øvelser (bl.a. journal club i egen afdeling) relateret til en selvvalgt klinisk problemstilling, som beskrives i en afsluttende skriftlig rapport (litteraturstudie) med intern censur.
 
I forbindelse med udarbejdelse af opgaven, modtager kursisterne 3x1 times individuel vejledning fra UCSF (metodevejledning), foruden 3x1 times individuel vejledning fra ekspert i egen klinik (klinisk mentor). I slutningen af forløbet (maj måned) præsenteres den skriftlige rapport i egen afdeling for repræsentanter fra afdelingen og metodevejlederen fra UCSF.
 
Kursusledere er erfarne medarbejdere fra UCSF, i 2023/2024 Christian Lillelund​, fysioterapeut/humanfysiolog og Anette Hindhede, seniorforsker/ph.d. Undervisningen varetages af en bred vifte af UCSFs medarbejdere og enkelte eksterne forskere og foregår i UCSFs lokaler på Nø​rrebro. Kursussekretær er Hannah Nørgaard, sprogpsykologistuderende. Deltagelse i kurset kræver godkendelse af den enkeltes kliniske afdelingsledelse. Hvis du er interesseret i en plads på "UCSF Tværfagligt kursus i klinisk forskningsmetode", kan du kontakte den lokale kontaktperson. Liste over kontaktpersoner fremgår af ansøgningsskemaet, som er tilgængeligt på link til højre her på siden.​
Ansøgningsfrist er torsdag den 31. august 2023. Svar på ansøgning senest den 13. september 2023.
Redaktør