​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskerkursus

UCSF har ​side​​n 1994 udbudt et årligt (september-maj) forskerkursus for sundhedsfaglige professions-bachelorer (BA) fra Region H’s hospitaler. Aktuelt udbydes årligt 25 pladser, som er fordelt mellem hospitalerne​.
Formålet med kurset er at give en første introduktion til centrale begreber og metoder i klinisk orienteret forskning, særligt med henblik på kritisk læsning og anvendelse af videnskabelige artikler i relation til egen kliniske praksis.
 
Forskerkurset er bygget op af fire moduler og omfatter ni hele undervisningsdage. Sideløbende hermed arbejder kursisten med øvelser (bl.a. journal club i egen afdeling) relateret til en selvvalgt klinisk problemstilling, som beskrives i en afsluttende skriftlig rapport (litteraturstudie) med intern censur.
 
I forbindelse med udarbejdelse af opgaven, modtager kursisterne 3x1 times individuel vejledning fra UCSF (metodevejledning), foruden 3x1 times individuel vejledning fra ekspert i egen klinik (klinisk mentor). I slutningen af forløbet (maj måned) præsenteres den skriftlige rapport i egen afdeling for repræsentanter fra afdelingen og metodevejlederen fra UCSF.
 
Kursusledere er erfarne medarbejdere fra UCSF, i 2022/2023 Christian Lillelund​, fysioterapeut/humanfysiolog og Anette Hindhede, seniorforsker/ph.d. Undervisningen varetages af en bred vifte af UCSFs medarbejdere og enkelte eksterne forskere og foregår i UCSFs lokaler på Nø​rrebro. Deltagelse i kurset kræver godkendelse af den enkeltes kliniske afdelingsledelse. Hvis du er interesseret i en plads på UCSFs Forskerkursus, kan du kontakte den lokale kontaktperson.

​ ​
Redaktør