Grundlag og strategi

​Formål og organisation​​
UCSF - Center for Sundhedsfaglig Forskning, er en forskningsenhed fælles for universitetshospitalerne i Region Hovedstaden. Forskningscentret er primært rettet mod faggrupper med baggrund i en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. UCSF ledes af en styregruppe og er forankret på Rigshospitalet.

Formål
UCSF har til formål gennem forskningsvirksomhed at udvikle og realisere patientnær klinisk interventionsforskning, samt at styrke forskningskompetencer og implementering af evidensbaseret viden i klinisk praksis.

UCSF har til formål: 
 • Gennem forskningsvirksomhed at udvikle og realisere patientnær klinisk interventionsforskning i et tværfagligt og tværvidenskabeligt samarbejde
 • At fremme forskningsfaglige kompetencer gennem forskningsvejledning og undervisning rettet primært mod sundhedspersonale med baggrund i en professionsbacheloruddannelse
 • At fremme anvendelse af forskningsresultater ved at understøtte implementering af evidensbaseret viden.  
 • At gennemføre patientbehandling (Fysisk træning/Krop og Kræft) som udspringer af/relaterer sig til forskningsaktiviteter i UCSF
De videnskabelige basisaktiviteter består af gennemførelse af forskningsprojekter, forskningsvejledning og undervisning i kombination med teori- og metodeudvikling. 

For at opfylde formålet er det hensigten, at UCSF:
 • Initierer og gennemfører forskningsprojekter i samarbejde med Region Hovedstadens hospitaler og psykiatrien
 • Initierer, understøtter og yder videnskabelig vejledning til ph.d.-studerende
 • Tilbyder forskerkurser og undervisningsprogrammer
 • Igangsætter projekter i samarbejde med hospitalernes forskningsenheder og kliniske miljøer
 • Inspirerer forskere til at indgå i og opbygge netværk - i RegionH, i Danmark samt i internationale og nordiske forskernetværk
Organisation
Styregruppen for UCSF er sammensat af følgende medlemmer:

 • Helen Bernt Andersen (formand), Sundhedsfaglig direktionskonsulent, Rigshospitalet
 • Charlotte Hess, Enhedschef, Region H
 • Bente Ourø Rørth, Hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital
 • Tina Holm Nielsen, Vicedirektør, Amager/Hvidovre Hospital
 • Kirsten Wisborg, Vicedirektør, Bispebjerg/Frederiksberg Hospital
 • René Priess, Vicedirektør, Herlev/Gentofte Hospital
 • Lone Bjørklund, Vicedirektør, Region H Psyk
 • Maria Kristensen, Viceinstitutleder, Københavns Universitet
 • Randi Brinkmann Wiencke, Dekan, Københavns Professionshøjskole
 • Kristian Larsen, Forskningsleder, UCSF


Redaktør