​​​

Formål med Copenhagen Skills 3.0

Copenhagen Skills 3.0 udvikler og udbyder indsatser som understøtter de politiske målsætninger om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse.

Erhvervsskolerne og Region Hovedstaden er projektejere på Copenhagen Skills 3.0. 

Indsatsen er målrettet unge i alderen 14-25 år via 450 grundskoler, 7 FGU-skoler i hovedstadsområdet, jobcentre og kommunale ungeindsatser i 29 kommuner samt Studievalg Hovedstaden. 

Parterne indgår i udviklingen af relevante dele af den samlede indsats.Redaktør