Bidrage til flere faglærte

Det er nødvendigt, at flere vælger en erhvervsuddannelse og bliver faglærte, og at flere praktikpladser bliver besat af elever inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Faglærte kompetencer er vigtige, hvis vi skal lykkes med en succesfuld grøn omstilling. Det handler nemlig ikke kun om at udvikle nye højteknologiske løsninger, men også at vi fx bliver bedre til at genanvende materialer, så vores byggeri bliver mere bæredygtigt. Hvis behovet for faglært arbejdskraft bliver så stort, at indsatsen med at uddanne dansk arbejdskraft ikke er nok, kan der blive behov for at supplere arbejdsstyrken med kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

​Fremskrivninger viser, at der vil blive mangel på faglært arbejdskraft i de kommende år. Derfor er der i den regionale vækst- og udviklingsstrategi et stort fokus på at sikre flere faglærte. I regionen arbejder vi for, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse og for, at flere voksne opkvalificerer sig.

Under overskriften "Faglært til vækst" har Region Hovedstaden indgået en aftale med kommuner, virksomheder, erhvervsskoler, arbejdsmarkedets parter m.fl. Vi vil i de kommende år arbejde sammen om at sikre tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. Vi arbejder for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og vi arbejder for at styrke videre- og efteruddannelsesindsatsen for både ufaglærte og for faglærte med forældede kompetencer.

Programmet Faglært til vækst er en del af den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2015-2020, som regionsrådet og Vækstforum Hovedstaden vedtog i 2015.

Programmet er bygget op om fire spor:

1. Bedre overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse

Der er behov for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Kun 14 % af de elever, der forlod grundskolen i sommeren 2016 søgte om optagelse på en erhvervsuddannelse. Det politiske mål er, at mindst 25 % i 2020 tager en faglært uddannelse.

Undersøgelser viser, at mange elever i de ældste klasser ikke ved nok om de uddannelser, der udbydes på erhvervsskoler. Derfor har erhvervsskolerne i hovedstadsregionen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Region Hovedstaden siden 2015 samarbejdet om en introduktion til erhvervsuddannelserne for eleverne i grundskolens ældste klasser. Vi kalder det Copenhagen Skills

Læs mere om Copenhagen Skills

2. Bedre udbud af erhvervsuddannelser

Region Hovedstaden støtter etableringen af flere nye uddannelses-campus. På et uddannelses-campus samles flere uddannelser på samme sted, og der er en bred vifte af uddannelsestilbud. Et campus er også med til at understøtte et attraktivt ungemiljø med undervisning af høj kvalitet. Transporttiden til erhvervsuddannelserne er for mange unge lang. Vi arbejder for, at uddannelserne rykker tættere på de unge, så flere unge i regionen vil vælge en erhvervsuddannelse. 

Vi arbejder også for at fremme erhvervsskolernes samarbejde med det lokale erhvervsliv, bl.a. gennem tværgående undervisningsforløb, der inddrager virksomhederne i undervisningen.

3. Bedre match mellem lærlinge og virksomheder

Praktikpladser er afgørende for, at unge på erhvervsuddannelserne kan gøre deres uddannelse færdig. Region Hovedstaden har siden 2012 sat sig i spidsen for et samarbejde mellem alle de erhvervsskoler, der ligger i hovedstadsregionen, om at skaffe tilstrækkeligt med praktikpladser i både private og offentlige virksomheder.

4. Bedre opkvalificering af arbejdsstyrken

Efter- og videreuddannelsessystemet skal sikre, at ledige og beskæftigede løbende bliver opkvalificeret, så de lærer at håndtere ny IT, nye maskiner, nye arbejdsprocesser osv.

Region Hovedstaden arbejder for at gøre det nemmere for virksomheder, ledige og beskæftigede at få vejledning og overblik over de muligheder, der findes for opkvalificering og livslang læring. Vi samarbejder bl.a. med erhvervsskoler, kommuner, virksomheder, voksen- og efteruddannelsescentre og arbejdsmarkedets parter om dette arbejde.

Redaktør