Copenhagen Skills

Copenhagen Skills er et samarbejde, som tilbyder en sammenhængende introduktion til erhvervsuddannelserne til alle grundskoleelever i Region Hovedstaden.

Copenhagen Skills sikrer, at alle unge i Region Hovedstaden får en trinvis og sammenhængende introduktion til erhvervsuddannelser. Sammen med regionens erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning står Copenhagen Skills for tre af de fem obligatoriske introdage i 8. klasse. Hvert efterår er Copenhagen Skills desuden vært for et stort uddannelsesevent i Bella Centeret.

Events og introdage bindes sammen i før- og efteraktiviteter hjemme i klasserne, hvor eleverne via Copenhagen Skills' app udforsker erhvervsuddannelserne.

Indsatsen er under konstant udvikling, og der er fremadrettet både fokus på at skabe vejledningspakker til faget ”Job & Uddannelse” samt udvide målgruppen til også at rumme unge uden afsluttet ungdomsuddannelse samt studenter, hvor en erhvervsuddannelse kan være den rette vej.

Læs mere om Copenhagen Skills.

Redaktør