Lægesekretæruddannelsen

Overvejer du at uddanne dig til lægesekretær i Region Hovedstaden, kan du herunder læse mere om, hvad du kan forvente dig af praktikforløbet, hvordan og hvornår du søger praktikplads og få svar på flere ofte stillede spørgsmål.

Om uddannelsesforløbet i Region Hovedstaden

Du kommer i praktik på forskellige hospitaler og stifter bekendtskab med flere lægelige specialer. Lægesekretæren er, som hospitalets sundhedsadministrative medarbejder, den som sikrer et veltilrettelagt og koordineret patientforløb.

Lægesekretærens typiske arbejdsopgaver

  • Afstemning og håndtering af arbejdslister
  • Håndtering af indgående og udgående henvisninger
  • Registrering, kodning og validering af klinikernes kodning
  • Håndtering af prøvesvar
  • Indlæggelse, overflytning og udskrivning af patienter
  • Sikre overgange til ambulant forløb
  • Besvare henvendelser fra patienter og pårørende
  • Koordinere forløb i samarbejde med læger, sygeplejersker og eksempelvis terapeuter
  • Bestilling af tolk, transport, materialer mv.

Ofte stillede spørgsmål

Skoleophold

Der er 4 skoleophold og alle lægesekretærelever går i skole på Lyngby Handelsskole U/NORD.

Få mere Info om den teoretiske del af uddannelsen på skolens hjemmeside

Opfylder jeg adgangskravene?

Adgangskravene står i stillingsopslaget. Hvis du er i tvivl om du opfylder adgangskravene, kan du kontakte en studievejleder på en handelsskole.

Kan jeg få merit?

Det er studievejlederen på handelsskolen, som fastlægger uddannelsestiden ud fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Kan jeg blive voksenelev?

Ja, hvis du er fyldt 25 år. Alle elever over 25 år er voksenelever og får dermed voksenelevløn.
Find info om løn på HK's hjemmeside for lægesekretærer

Redaktør