Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er uddannelsen for dig, der gerne vil arbejde med mennesker, som har behov for omsorg og hjælp i forbindelse med sygdom, genoptræning eller til at fremme en sundere livsstil. En social- og sundhedsassistent arbejder typisk på hospital, ​plejehjem, bofællesskab, i hjemmeplejen eller social- eller behandlingspsykiatrien.​

Optagelse på social- og sundhedsuddannelsen

Vi har lukket for optag på uddannelsen.  Du kan derfor ikke længere søge om optagelse hos Region Hovedstaden. Vi henviser dig i stedet til at søge ind hos en kommune.

Hvordan søger du?

Du søger stillingen via linket nedenfor senest en måned før ønsket uddannelsesstart. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, enten i grupper eller individuelt. Du kan forvente et svar og evt. en invitation til samtale hurtigst muligt. Hvis vi tilbyder dig ansættelse, vil vi gøre vores bedste for at give dig en plads på det hold, du ønsker at starte på. Kan dette mod forventning ikke lade sig gøre, finder vi et andet hold du kan starte på.

Læs mere og søg her

Adgangskrav til uddannelsen

 • Du skal have afsluttet social- og sundhedshjælperuddannelsen eller
 • bestået sygeplejerskeuddannelsen modul 1-4 eller
 • afsluttet Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen
 • du skal desuden kunne cykle og begå dig i trafikken på cykel

Tjekliste til din ansøgning

For at vi kan behandle din ansøgning skal du uploade følgende dokumenter.

 • Motiveret ansøgning
 • Opdateret CV
 • Dokumentation for afsluttet eller igangværende uddannelse
  • Social- og sundhedshjælperbevis inkl. karakterside eller
  • Grundforløb2 bevis eller
  • Personlig uddannelsesplan (I gang med Grundforløb2) eller
  • Karakterudskrift, praktikerklæring eller kopi af uddannelsesaftale (I gang med SSH)
 • Arbejds- og opholdstilladelse hvis du ikke er dansk statsborger
 • Eventuelle udtalelser fra arbejdsgiver eller praktiksted

Du kan blive bedt om at fremvise straffeattest i forbindelse med praktikforløb under uddannelsen.

Valg af skole 

Når du søger om ansættelse som social- og sundhedsassistentelev i Region Hovedstaden kan du vælge mellem følgende skoler:

Om uddannelsen

Hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen varer som udgangspunkt 2 år, 9 måneder og 3 uger uden afkortning. Har du en social- og sundhedshjælperuddannelse, afkortes dit forløb med 5 måneders praktik og 5 ugers teori. Er du over 25 år, afkortes dit forløb med yderligere 5 ugers teori.

Dit skoleophold og praktikforløb

Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. Du skal ikke selv søge praktikplads. Skolen fordeler praktikpladserne og der bliver taget hensyn til hvor du bor. Du kommer i praktik i både kommune, psykiatri og på hospital. Er du ansat af Region Hovedstaden, har du fortrinsret til en praktikplads i behandlingspsykiatrien (psykiatriske hospitalsafdelinger). 

Dine opgaver og arbejdstid under praktikken

Under dine praktikforløb bliver du tilknyttet en praktikvejleder og vil arbejde med relevante sygeplejefaglige- og rehabiliterende opgaver. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, i dag-, aften- eller nattevagt samt søn- og helligdage (jf. FOA's overenskomst for social- og sundhedsassistentelever). 

Dit ansættelsessted

Du ansættes som elev i Region Hovedstaden og med Region Hovedstaden som arbejdsgiver. Vi er et ansættelsessted på lige fod med kommunerne og dit uddannelsesforløb vil være det samme, uanset om du ansættes af Region Hovedstaden eller en kommune.

Voksenelevløn

Hvis du er fyldt 25 år ved uddannelsesstart og har minimum et års relevant erfaringserfaring med pleje- og omsorgsopgaver indenfor voksenområdet (skal dokumenteres), kan du blive voksenelev. Erhvervserfaringen skal være indenfor de seneste 4 år før uddannelsens start. Vær opmærksom på at løn som elev ikke tæller med.

Sådan søger du voksenelevløn (vælg en af to måder)

1. Arbejdsgivererklæring: Bed din tidligere/nuværende arbejdsgiver om at sende oplysninger om:

 • Hvilken stilling og type af omsorgs- eller plejeopgaver har du haft?
 • Hvornår du startede din ansættelse (- og eventuelt slutdato)?
 • Hvad dit gennemsnitlige timetal per uge er/har været?

2. Lønsedler: Send en kopi eller et skærmprint af dine lønsedler. 

Hent guide til ansøgning om voksenelevløn

Indsend din dokumentation med NEM-ID

For at beskytte dine personfølsomme data skal dokumentationen fra enten dig eller din arbejdsgiver indsendes sikkert via borger.dk med linket herunder

Indsend dokumentation digitalt via borger.dk

Brandskolen og kursus i håndhygiejne

Inden du som elev skal i praktik i psykiatrien samt på somatiske afdelinger, skal du gennemføre disse to kurser i brand og håndhygiejne.

Håndhygiejne for elever og studerende i Region Hovedstaden

Brandskolen

Håndhygiejne for øvrige elever og studerende


 

Redaktør