Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er en 2-årig uddannelse. 

​Ansøgning om optagelse

Specialuddannelsen kræver ansættelse i en 2-årig uddannelsesstilling.
Der kræves som minimum dansk autorisation og to års klinisk erfaring.
Vi uddanner årligt 2 x 12 sygeplejersker. Uddannelsesstillingerne opslås to gange årligt, og der er uddannelsesstart henholdsvis 1. marts og 1. september. 

Når du ansøger om en uddannelsesstilling, skal du udfylde nedenstående prioriteringsskema og uploade det sammen med ansøgningen. I skemaet angives hvilke kliniske uddannelsesforløb, du primært ønsker (1., 2. og 3. prioritet).

Hent dokumenter

 Uddannelsesordning

Specialuddannelsen er en teoretisk og klinisk specialuddannelse, hvor sygeplejersken udvider sine faglige kvalifikationer og kompetencer. Uddannelsens struktur og organisering er formuleret i en fælles østdansk uddannelsesordning. 

Hent specialuddannelsens uddannelsesordning​​ 

Uddannelsens forløb og struktur

Introduktionsperiode

Uddannelsen indledes med 6 måneder i praktik, hvor der ydes anæstesi til patienter fra almene kirurgiske specialer. De første 5 måneder får du ingen selvstændige arbejdsopgaver, da den kliniske undervisning foregår under tæt supervision og vejledning. Vejledningen varetages af den enkelte afdelings erfarne og pædagogiske kliniske vejledere.

Teoriundervisning

  • Lokalundervisning - 30 timer
  • Introduktionsteorimodul - 8 dage
  • Simulationsbaseret undervisning – 2 dage

Specialuddannelsesperiode på 18 måneder indeholder

  • Rotation mellem forskellige anæstesiologiske specialer
  • Naturvidenskabeligt teorimodul, 29 dage inkl. skriftlig eksamen
  • Humanistisk teorimodul, 11 dage inkl. gruppeopgave
  • Simulationsbaseret undervisning, 7 dage
  • 5 uger på opvågningsafsnit.

 

Læs mere på Region Hovedstadens Kursusportal

Uddannelsens cirkulære og bekendtgørelse

Gå til Sundhedsstyrelsens cirkulære 

Gå til Bekendtgørelse om uddannelse

Anerkendelse af udenlandsk erhvervet anæstesiuddannelse

Hvis du har en udenlandsk erhvervet anæstesiuddannelse kan du søge om anerkendelse til funktion, såfremt du har fået dansk autorisation som sygeplejerske.
For yderligere information kontakt mailto:.cecilie.strandberg@regionh.dk

Redaktør