​​​​​​​

Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er en 2-årig uddannelse. 

​Ansøgning om optagelse

Specialuddannelsen kræver ansættelse i en 2-årig uddannelsesstilling.
Der kræves som minimum dansk autorisation og to års klinisk erfaring.
Vi uddanner årligt 2 x 16 sygeplejersker. Uddannelsesstillingerne opslås to gange årligt i april/maj og oktober/november, og der er uddannelsesstart henholdsvis 1. september og 1. marts. 

Lige nu kan du søge om en uddannelsesstilling med start 1. marts 2023 her​.
Husk at udfylde og uploade nedenstående prioriteringsskema sammen med din ansøgning. Der er ansøgningsfrist den 12. december 2022 kl. 12. 

her.

Hent dokumenter

Uddannelsesordning

Specialuddannelsen er en teoretisk og klinisk specialuddannelse, hvor sygeplejersken udvider sine faglige kvalifikationer og kompetencer. Uddannelsens struktur og organisering er formuleret i en fælles østdansk uddannelsesordning. 

National uddannelsesordning Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje december 2018.pdf

Uddannelsens forløb og struktur

Uddannelsens varighed er 24 måneder.  I Region Hovedstaden planlægges uddannelsen som blokuddannelse, og uddannelsen er inddelt i 4 kliniske perioder. Den tilrettelægges i individuelle forløb på 3 af regionens hospitaler.

De første 5 måneder får du ingen selvstændige arbejdsopgaver, da den kliniske undervisning foregår under tæt supervision og vejledning. Vejledningen varetages af den enkelte afdelings erfarne og pædagogiske kliniske vejledere.

Et væsentligt omdrejningspunkt i tilrettelæggelsen af den samlede uddannelse er, at arbejdsopgaverne i de 4 kliniske uddannelsesperioder har jævnt stigende kompleksitet.

Tidlig i uddannelsen er der indlagt lokalundervisning på den enkelte afdeling og derudover er der planlagt 4 introduktionsteoridage. Derefter følger den egentlige teoretiske uddannelse.

Den teoretiske uddannelse består af ca. 200 timer, fordelt over 12 moduler, i et forløb sideløbende med den kliniske uddannelse.

De første 10 teorimoduler er hovedsagelig af naturvidenskabelig karakter. De starter efter 3 måneders klinisk erfaring og afsluttes efter 9 måneder med en obligatorisk skriftlig prøve.

Teoriuddannelsen afsluttes med 2 moduler, som har fokus på kvalitetsudvikling samt tværprofessionel koordinering og samarbejde. I dette teoriforløb udarbejdes en refleksions- og formidlingsopgave.

Derudover tilbydes simulationsbaseret undervisning og 6 ugers praktik på opvågningsafsnittet.

L​æs mere på Region Hovedstadens Kursusportal

Hør mere om uddannelsen fra en tidligere kursist

Hør hvad en af de tidligere kursister siger om uddannelsen.​

​Uddannelsens bekendtgørelse

Gå til Bekendtgørelse om uddannelse

Anerkendelse af udenlandsk erhvervet anæstesiuddannelse

Hvis du har en udenlandsk erhvervet anæstesiuddannelse kan du søge om anerkendelse til funktion, såfremt du har fået dansk autorisation som sygeplejerske.
For yderligere information kontakt mailto:cecilie.strandberg@regionh.dk


  

Redaktør