Specialuddannelse i intensiv sygepleje

​Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje er en 2 årig uddannelse

​Mål for specialuddannelsen

  • Sygeplejersken erhverver sig overblik over og sikkerhed i at varetage funktionsområdet.
  • Sygeplejersken skal selvstændigt kunne planlægge, udføre og evaluere intensiv sygepleje til kritisk syge personer i alle aldersgrupper med vekslende og ofte uforudsigelige plejebehov.
  • Sygeplejersken skal kunne anvende såvel den for den kritisk syge patient relevante sygeplejefaglige teori og metode, som den omfattende viden om sygdomslære og tekniske færdigheder fra det medicinske faglige område.
  • Sygeplejersken skal kunne formidle sine kundskaber om intensiv sygepleje samt kvalitetsudvikle og samarbejde internt og eksternt om ydelserne.
(Sundhedsstyrelsen 1997)  

Specialuddannelsens struktur

Uddannelsen er en toårig uddannelse. Undervisningen er både klinisk og teoretisk:

  • Introduktionsperiode på intensivafdeling, seks måneder.
  • Teoretisk undervisning i uddannelseshuset kombineret med klinik, syv ugers teori fordelt over seks måneder. Teoridelen afsluttes med en teoretisk prøve.
  • Klinisk uddannelse kombineret med teori, 12 måneder. Herunder indlægges praktik på anden intensiv afdeling i 6-24 uger samt praktik på opvågningsafdeling 4-6 uger. 

Uddannelsen afsluttes med at kursisten udarbejder en klinisk opgave.


 

Redaktør