Specialuddannelse i intensiv sygepleje

Uddannelsen er en 2-årig ​specialuddannelse på fuld tid svarende til 90 ECTS point.  

Adgangskrav

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og -metode på diplomniveau.
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende. Heraf minimum 1 ½ år fra somatiske sygehusafdelinger
 • Gennemført 6 måneders introduktionsansættelse i et intensivt afsnit.

​Mål for specialuddannelsen

 • Kursisten erhverver sig overblik over og sikkerhed i at varetage funktionsområdet på intensivafdelinger inden for intensiv- og postoperativ sygepleje.
 • Kursisten skal selvstændigt kunne identificere, planlægge, udføre og evaluere intensiv sygepleje til kritisk syge patienter i alle aldersgrupper med akutte og ofte uforudsigelige plejebehov.
 • Kursisten skal kunne anvende relevante teorier og metoder til vurdering  af og refleksion over den kritisk syge patient.
 • Kursisten skal have omfattende viden om sygdomslære, farmakologi og tekniske færdigheder fra det medicinske område.
 • Kursisten skal kunne formidle sine viden og færdigheder om intensiv sygepleje samt kvalitetsudvikle og samarbejde internt og eksternt.
 • Kursisten skal medvirke til at skabe helhed i patientforløbene, herunder tidlig opsporing af og forebyggelse af kritisk sygdom hos patienter udenfor intensivt afsnit og opfølgning efter kritisk sygdom.

Specialuddannelsens struktur

Uddannelsen er en toårig uddannelse. Undervisningen er både klinisk og teoretisk:

 • Introduktionsperiode på intensivafdeling, seks måneder.
 • Teoretisk undervisning i uddannelseshuset kombineret med klinik, syv ugers teori fordelt over ni måneder. Teoridelen afsluttes med en teoretisk prøve.
 • Klinisk uddannelse kombineret med teori, 9 måneder. Herunder indlægges praktik på anden intensiv afdeling i 6 uger samt praktik på opvågningsafdeling eller valgfri afdeling i 6 uger. 

Uddannelsen afsluttes med at kursisten udarbejder en klinisk opgave.

Bekendtgørelse for specialuddannelsen

Bekendtgørelsen for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Uddannelsesordning for specialuddannelsen

National uddannelsesordning for intensivspecialuddannelse 15. januar 2019.pdf 

Redaktør