Få tips til din ansøgning

​Følgende bør du være opmærksom på, når du søger.

​​​​​​

10-11.000 unge søger årligt

Mellem 10.000 og 11.000 unge i hovedstaden overvejer i disse dage, hvilket gymnasium eller hf-tilbud, de ønsker at gå på efter sommerferien i 2020.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Karakterer, venner eller familierelationer spiller ingen rolle

Afgangskarakterer/årskarakterer er ikke et fordelingskriterium. Ved fordelingen tages der heller ikke hensyn til, hvilken folkeskole eleverne går på, ej heller venskaber/kammerater og familierelationer.

Gymnasiale uddannelser har ikke skoledistrikter

Der er ikke skoledistrikter, så man kommer ikke ind på et gymnasium i fx Gentofte Kommune, blot fordi man bor i kommunen.

9 ud af 10 får deres ønske opfyldt

Erfaringen viser, at 9 ud af 10 får en hf- eller gymnasieplads, som de har ønsket. Sandsynligheden for at få sit ønske opfyldt bliver større, hvis man har en række gode råd i baghovedet, når man udfylder ansøgningen:

Tips til din ansøgning – hvis du vil have større chance for at komme ind:

  1. Søg et gymnasium med kortest mulig vejafstand fra din bopæl.
  2. Når rigtig mange unge søger de samme gymnasier, fordi kammeraterne søger derhen, får færre deres førsteprioritet opfyldt. På Frederiksberg og i København og Gentofte får gymnasierne typisk flere 1. prioritetsansøgere, end de har plads til at optage. Skolerne fyldes derfor med de 1. prioritetsansøgere, der bor tættest på skolen.
  3. Hvis du har særlige forudsætninger og søger ind på Aurehøj, Frederiksberg eller Sankt Annæ, skal du dokumentere dine særlige forudsætninger i forhold til gymnasiets særlige profil.
  4. Husk også at vedlægge dokumentation, hvis du søger ind under MGK-ordningen, Team Danmark-ordningen eller under den kommunale eliteidrætsordning.

Kontakt Fordelingsudvalgenes Sekretariat

Tlf. 38 66 55 44 – fra 1. marts til 1. juli er der telefontid alle hverdage fra kl. 10-13.

Mail: fordeling@regionh.dk

 

Redaktør